Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Wydział Finansowy Druki deklaracji podatkowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Druki deklaracji podatkowych, bieżące, menu 1131 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Druki deklaracji podatkowych

Druki deklaracji podatkowych

Druki obowiązujące od 01.07.2019 roku las,nieruchomości,grunty

-------------------------------------------------

Las

--------------------------------------------------

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Informacja o lasach IL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2

Załącznik do informacji o lasach ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach ZIL-3

---------------------------------------------------

Nieruchomości

--------------------------------------------------

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

-----------------------------------------------------

Podatek Rolny

------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek leśny pobierz

Informacja w sprawie podatku leśnego pobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości  pobierz załączniki załącznik Nr 1 załącznik Nr 2 WERSJA PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości  pobierz załączniki załącznik Nr 1 załącznik Nr 2 WERSJA DOC

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości pobierz

Deklaracja na podatek od środków transportu pobierz załącznik pobierz

Deklaracja na podatek rolny pobierz

Informacja w sprawie podatku rolnego pobierz

Druk o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach pobierz

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  pobierz

Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy  pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla nieruchomości zamieszkałych (D-1):

- stawka 28,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie (obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych)

- stawka 56,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (w przypadku braku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nakładana na mieszkańca decyzją Burmistrza Ziębic)

UWAGA! Kwota miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

UWAGA! Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie, wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Dla nieruchomości niezamieszkałych (D-2):

Od 1 lipca 2022 roku zmienia się sposób naliczania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla terenów niezamieszkałych na terenie gminy Ziębice.

UWAGA! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla terenów niezamieszkałych będzie obliczana jako iloczyn liczby pojemników (worków, kontenerów), stawki za pojemnik (worek, kontener) oraz liczby odbiorów odpadów komunalnych w miesiącu wg harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Stawki za odbiór odpadów pozostają na niezmienionym poziomie, jednak ustawowa zmiana wprowadzająca jako dodatkowy element częstotliwość odbioru wg harmonogramu, będzie miała wpływ na wysokość ponoszonych opłat.

Deklaracja D-2 - obowiązująca od 30 listopada 2022 r. POBIERZ

Od 01.01.2021r. obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych, miesięczne stawki za pojemnik, kontener i worek wynoszą:

1) za pojemnik o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 3,17 zł;

2) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 6,34 zł;

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 w wysokości: 12,68 zł;

4) za pojemnik o pojemności 0,36 m3 w wysokości: 19,02 zł;

5) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 w wysokości: 34,87 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 w wysokości: 58,20 zł;

7) za kontener o pojemności 7 m3 w wysokości: 370,36 zł;

8) za kontener o pojemności 10 m3 w wysokości: 529,09 zł;

9) za kontener o pojemności 11 m3 w wysokości: 582 zł;

10) za worek o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 9,09 zł;

11) za worek o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 18,19 zł.

W przypadku braku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki opłaty podstawowej wskazanej powyżej dla poszczególnych pojemników, kontenerów i worków. Opłata ta jest nakładana na właściciela nieruchomości niezamieszkałej decyzją Burmistrza Ziębic.

UWAGA! Kwota opłaty stanowi sumę iloczynów ilości pojemników, kontenerów i worków i kwotę opłaty za dany pojemnik, kontener i worek.

UWAGA! od 01.01.2021r. zmiana w zasadach naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami przez ogrody działkowe. Należy ją wyliczać według zasad wskazanych dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.


Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (D-3)

Od 01.01.2022r. obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych: ryczałtowa stawka 50 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W przypadku braku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 100 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podwyższona opłata jest nakładana na nieruchomość decyzją Burmistrza Ziębic.

WAŻNE:

- Numery rachunków bankowych, na które można dokonywać wpłat nie uległy zmianie.

- Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ząbkowice Śląskie Oddział Ziębice.

- Wszelkich zmian dotyczących wysokości stawki opłaty za odpady należy dokonywać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

- Deklaracje o wysokości opłaty można składać w Urzędzie Miejskim w Ziębicach w pok. nr 14.

Metryka

sporządzono
2021-08-04 przez Koba Gabriela
udostępniono
2023-08-04 00:00 przez Koba Gabriela
zmodyfikowano
2023-08-04 12:56 przez Koba Gabriela
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1037
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.