Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, bieżące, menu 1152 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

 

Struktura i zakres zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

 

Urząd Miejski w Ziębicach

 

Pokój nr 7

Katarzyna Bednarz-Banach - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

tel. 74 8 163 852

 

Pokój nr 7A

Marta Hutnik - pomoc administracyjna 

tel. 74 8 163 831

 

Pokój nr 7

Karolina Czyszczoń - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Jarosław Górski - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 74 8 163 852

 

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji mienia komunalnego;

2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości;

3) prowadzenie postępowań w sprawach trwałego zarządu,

4) naliczanie opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego,

5) komunalizacja, i stała aktualizacja stanu nieruchomego mienia Gminy, z wyłączeniem prowadzenia księgowej ewidencji środków trwałych,

6) regulacja stanów prawnych nieruchomości;

7) prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości;

8) prowadzenie spraw użytkowania wieczystego w tym aktualizacji i naliczania opłat z tego tytułu;

9) ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy;

10) powierzanie czynności zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,

11) składanie informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

12) tworzenie zasobów gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe;

13) realizowanie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej;

14) prowadzenie spraw podziału nieruchomości, odbiór granic nieruchomości powstałych
w wyniku rozgraniczeń, wznowień, podziałów;

15) wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości;

16) prowadzenie spraw scalania gruntów;

17) przygotowanie dokumentacji do dokonywania wpisów notarialnych;

18) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży;

19) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach w zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi;

20) prowadzenie spraw uwłaszczenia nieruchomości na rzecz Gminy;

21) zlecenie biegłym szacowanie wartości nieruchomości;

22) prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych;

23) naliczanie należności z tytułu wieczystego użytkowania;

24) prowadzenie ewidencji nazw ulic i numeracji nieruchomości;

- nadanie numeru porządkowego pobierz

25) prowadzenie ewidencji teczek przesiedleńczych;

26) prowadzenie ewidencji umów dzierżawnych na grunty rolne i budowlane;

27) przygotowanie propozycji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i najmu;

28) realizowanie spraw dotyczących produkcji roślinnej zwierzęcej;

29) prowadzenie spraw związanych z nasiennictwem;

30) współdziałanie z organami inspekcji sanitarnej oraz powiatowym inspektorem weterynaryjnym w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;

31) przygotowywanie wniosków o dotacje, kredyty preferencyjne oraz wniosków
o dofinansowanie z funduszy UE w zakresie zadań wykonywanych przez wydział;

32) przygotowywanie projektów aktów prawnych i dokumentów związanych z obrotem nieruchomościami należącymi do Gminy oraz pozyskiwanymi przez Gminę w celu realizacji jej ustawowych zadań własnych,

33) występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego - Wydział Ksiąg Wieczystych
w Ząbkowicach Śląskich o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy,

34) przygotowywanie decyzji Burmistrza w sprawie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

35) zlecanie dokonania podziałów geodezyjnych;

36) prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych w zakresie należącym do Gminy,

37) podejmowanie, utrzymywanie i rozwijanie współpracy z sołtysami i radami sołeckimi.

2. Pracą Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa kieruje naczelnik Wydziału.

3. Nadzór nad Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa sprawuje Burmistrz.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2013-08-27 przez
udostępniono
2013-08-27 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2024-01-05 12:41 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4908
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.