Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Wydział Środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Środowiska, bieżące, menu 1153 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Środowiska

Wydział Środowiska

 

Struktura i zakres zadań Wydziału Środowiska

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Urząd Miejski w Ziębicach

 

Pokój nr 23

Magdalena Martyn – naczelnik Wydziału Środowiska

tel. 74 8 163 848

 

Pokój nr 1

Magdalena Polewiak - inspektor ds. ochrony środowiska

Agata Szyszkowska –  inspektor ds. gospodarki odpadami

Monika Osiecka - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 

Wioletta Wezdecka - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

tel. 74 8 163 835

 

1. Do zadań Wydziału Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki leśnej i ochrony drzewostanu, w tym szczególnie będącego pod ochroną;

2) przygotowywanie decyzji Burmistrza w sprawie wycięcia drzew;

3) prowadzenie spraw zakresu gospodarki łowieckiej, w zakresie należącym do Gminy;

4) propagowanie i rozwijanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy;

5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w tym:

a) ochrony powietrza atmosferycznego,

b) ochrony przed hałasem,

c) ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,

d) gospodarki wodno – ściekowej,

e) gospodarki odpadami komunalnymi;

6)prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody;

7) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego;

8) prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

9) prowadzenie spraw z zakresu finansowania zadań proekologicznych;

10) prowadzenie spraw z zakresu odpadów;

11) prowadzenie spraw z zakresu utrzymywania i zarządzania wysypiskami komunalnymi;

12) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ochrony zwierząt;

13) finansowania zadań związanych z ochroną środowiska ze środków budżetu Gminy pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

14) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;

15) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni we współpracy z jednostkami zarządzającymi terenami zieleni gminy Ziębice w zakresie działań wydziału;

16) inicjowanie działań umożliwiających sprawne zarządzanie, ochronę i rozwój terenów zieleni;

17) współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach sp. z o. o. pozostających w realizacji zadań z zakresu zieleni miejskiej, w tym kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych na realizację zadań powierzonych Zakładowi Usług Komunalnych sp.    z o. o. w Ziębicach;

18) prowadzenia projektów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

19) prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Środowiska;

20) prowadzenie rejestru działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

21) wydawanie zezwoleń na działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części;

22) nadzór nad ewidencją odpadów, zestawienie zbiorczych danych do bazy danych o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami, sprawozdania;

23) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa uznawanej za agresywną;

24) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy i decyzji Burmistrza;

2. Pracą Wydziału Środowiska kieruje Naczelnik Wydziału.

3. Nadzór nad Wydziałem Środowiska sprawuje Zastępca Burmistrza. 

Metryka

sporządzono
2013-08-27 przez Monika Osiecka
udostępniono
2013-08-27 00:00 przez Grynienko Monika
zmodyfikowano
2024-01-25 08:36 przez Grynienko Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5365
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.