Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych, bieżące, menu 1155 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych

Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych

 

Zakres zadań Stanowiska d/s  Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

 

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONNYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Urząd Miejski w Ziębicach

 

Pokój nr 25

Wojciech Zioła – inspektor d/s zarządzania kryzysowego, obronnych i informacji niejawnych

tel. 74 8 163 857

 

1. Do zadań Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony i Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych;

2) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;

3) opracowywanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego;

4) zapewnienie obsługi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym realizacja zadań określonych przepisami prawa związanych z funkcjonowaniem GZZK;

5) planowanie wsparcia dla działań podejmowanych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze lub humanitarne, w tym przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;

7) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej;

8) stała współpraca z Komendantem Gminnych Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie należących do Gminy spraw związanych z ochroną przeciwpożarową;

9) pomoc w obsłudze administracyjno-biurowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych działających na terenie Gminy;

10) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną;

11) przygotowywanie decyzji o nałożeniu świadczeń rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy, wydawanie decyzji oraz wezwań w tym zakresie;

12) organizowanie akcji kurierskiej i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie: rozplakatowanie obwieszczenia w sprawie trybu doręczenia kart powołań i wykonywania świadczeń;

13) prowadzenie spraw dotyczących niewypałów i niewybuchów oraz obowiązującego w tym zakresie rejestru;

14) nadzór nad przestrzeganiem przepisów p.poż. i BHP w Urzędzie;

15) przygotowywanie projektów rozwiązań technicznych i prawnych z zakresu działania stanowiska BHP oraz p-poż, w tym: bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i formułowanie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń; udział w opracowywaniu planów rozwoju i modernizacji Urzędu pod kątem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w użytkowanych i nowo pozyskiwanych pomieszczeniach Urzędu;

16) przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

17) opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

18) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontroli realizacji wniosków;

19) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

20) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami Urzędu;

21) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz ze związkami zawodowymi w zakresie bhp; 21) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza lub uchwał Rady Miejskiej dotyczących realizowanych zadań i prowadzonych spraw;

22) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, decyzji Burmistrza.

2. Nadzór nad Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych sprawuje Burmistrz.

 

Druk potwierdzenia udziału w działaniu ratowniczym prowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarną

Metryka

sporządzono
2013-01-12 przez
udostępniono
2013-01-12 00:00 przez Mitak Szymon
zmodyfikowano
2021-05-05 12:43 przez Mitak Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2167
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.