Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Straż Miejska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Straż Miejska, bieżące, menu 1158 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Straż Miejska

Straż Miejska

Struktura i zakres zadań Straży Miejskiej w Ziębicach

STRAŻ MIEJSKA

Plac Strażacki 4 w Ziębicach

 

Radosław Wolny - Komendant Straży Miejskiej

Bartosz Kulin - starszy inspektor Straży Miejskiej

Mariusz Kopciński - starszy inspektor Straży Miejskiej

Andrzej Tomczuk - starszy inspektor Straży Miejskiej

 

tel. 74 8 192 666, komórkowy 692 491 156

 

Do zadań Straży Miejskiej w szczególności należy:

1) ochrona spokoju porządku publicznego w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,

4) zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) informowanie policji, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników zakładów pracy i sołtysów o rodzajach zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia,

8) inicjowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz uczestniczenie w przeciwdziałaniu wobec zjawisk kryminogennych,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych należących do Gminy,

10) kontrolowanie stanu przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

11) realizacja zadań związanych z monitoringiem miasta Ziębice oraz gminy,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, Statutu Gminy i decyzji Burmistrza.

2. Pracą Straży Miejskiej kieruje Komendant.

3. Nadzór nad Strażą Miejską sprawuje Burmistrz.

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Metryka

sporządzono
2012-01-12 przez
udostępniono
2012-01-12 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2023-12-07 10:40 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3186
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.