Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Zespół ds. zamówień publicznych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zespół ds. zamówień publicznych, bieżące, menu 1230 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zespół ds. zamówień publicznych

Zespół ds. zamówień publicznych


 

Zakres zadań Zespołu d/s Zamówień Publicznych

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

ZESPÓŁ D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Miejski w Ziębicach

 

 

Elżbieta Ochał - kierownik zespołu d/s zamówień publicznych

Aneta Sikorska - inspektor ds. zamówień publicznych 

pokój nr 4  tel. 74 8 163 851

 

Do zadań Zespołu ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) nadzór nad stosowaniem procedur postępowania o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie,

2) weryfikacja projektów dokumentów przygotowanych przez Wydziały (w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

3) współpraca przy wyborze trybu udzielenia zamówienia publicznego,

4) ogłaszanie przetargów,

5) ustalanie kryteriów oceny ofert,

6) prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych oraz protokołów i dokumentacji podstawowych czynności zamówienia,

7) przesyłanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielanie wyjaśnień związanych z nimi,

8) koordynowanie i kierowanie pracą komisji przetargowej,

9) zawiadamianie o wynikach przetargu,

10) przechowywanie ofert,

11) uczestnictwo w rozpatrywaniu protestów i prowadzeniu postępowania odwoławczego;

12) prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Gminę,

13) sporządzanie sprawozdań,

14) prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Urzędu w zakresie zamówień publicznych,

15) przeprowadzanie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych (również w jednostkach organizacyjnych gminy) w zakresie ustalonym przez Burmistrza,

16) nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem się do Zarządzeń Burmistrza wydawanych w sprawie powołania w Urzędzie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków komisji przetargowej, oraz w sprawie przygotowania i przeprowadzenia w Urzędzie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

17) udzielanie Wydziałom porad i opinii w zakresie: obowiązków zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówienia, organizacji i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

18) prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, z podziałem na progi do 30 tys. euro i powyżej 30 tys. euro,

19) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień oraz umów,

20) przygotowywanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

21) kompletowanie i udostępnianie aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

22) opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych w powiązaniu z budżetem Gminy,

23) wykonywanie innych zadań określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

2.Nadzór nad zespołem do spraw zamówień publicznych sprawuje Burmistrz.

 

 

Metryka

sporządzono
2012-01-18 przez Elżbieta Ochał
udostępniono
2012-01-18 00:00 przez Rafał Śledź
zmodyfikowano
2020-09-18 13:23 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2281
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.