Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, bieżące, menu 1266 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

 
INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
 
  • Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 2096).

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1330)

Wszelkiego rozdzaju formularze dostępne są w zakładce "DRUKI DO POBRANIA"

  • Zasady postępowania z pismami:

1. Korespondencję przychodzącą do Urzędu przyjmuje sekretariat, który potwierdza jej wpływ pieczęcią o treści "Wpłynęło - Kancelaria Ogólna, data ... , ilość załączników ... , podpis ... "

2. Pracownik sekretariatu po przyjęciu korespondencji przekazuje ją Burmistrzowi lub upoważnionemu przez niego pracownikowi do przeglądu.

3. Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy Referatów dokonują przeglądu korespondencji i przekazują ją podległym pracownikom do załatwienia z odpowiednimi dyspozycjami.

4. W przypadku mylnie skierowanej korespondencji podlega ona zwrotowi do sekretariatu i następnie przekazaniu do właściwego wydziału lub referatu.

5. Po otrzymaniu korespondencji pracownicy Urzędu rejestrują sprawę w prowadzonym spisie spraw, a w przypadku kolejnego pisma w danej sprawie dołączają do akt sprawy w porządku chronologicznym.

6. Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są:

- pisma i wystąpienia do naczelnych organów prawodawczych i administracyjnych państwa,

- pisma i wystąpienia do kierowników organów kontroli zewnętrznej,

- pisma i wystąpienia związane z kontaktami zagranicznymi Gminy,

- pisma związane z wykonywaniem funkcji kierownika Urzędu,

- decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że Burmistrz udzielił w tym zakresie upoważnienia pracownikowi Urzędu,

- inne pisma, co do których tak postanowi Burmistrz.

7. Każdy dokument sporządzony przez pracownika Urzędu opatrzony jest sygnaturą, datą oraz inicjałami sporządzającego dokument.

8. Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów podpisują pisma i dokumenty w sprawach bezpośrednio przez nich nadzorowanych z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu przez Burmistrza.

9. W przypadku nieobecności Burmistrza pisma, o których mowa w pkt. 4 podpisuje Zastępca Burmistrza.

10. Naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach podpisują pisma w sprawach do nich kierowanych.

  • Urząd Miejski w Ziębicach rozpatruje także sprawy wpływające do Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ESP jak również udziela informacji telefonicznie.
  • Informacje o rodzaju spraw jakie można załatwić w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ziębicach znajdują się w zakładce "Urząd Miejski" - "Wydziały".
  • Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych Wydziałów dostępne są w zakładce "Urząd Miejski".
  • Informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach w pokoju nr 10, bądź w komórce organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej merytoryczne załatwienie sprawy
  • Skargi i wnioski:

11. Pracownicy Urzędu mają obowiązek przyjmowania skarg i wniosków oraz sumiennego i terminowego ich załatwiania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

12. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, za pomoc,a telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

13. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w Wydziale Ogólnym przez pracownika sekretariatu.

 

Metryka

data wytworzenia
2015-01-15
data udostępnienia
2015-01-15
sporządzone przez
opublikowane przez
Magdalena Tęsna - Pitner
ilość odwiedzin
1102
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.