Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIEJSKI Wydziały Referat Spraw Mieszkaniowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Spraw Mieszkaniowych, bieżące, menu 1343 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Spraw Mieszkaniowych

Referat Spraw Mieszkaniowych

Struktura i zakres zadań Referatu Spraw Mieszkaniowych

Urzędu Miejskiego w Ziębicach

 

REFERAT SPRAW MIESZKANIOWYCH

Urząd Miejski w Ziębicach

 

Pokój nr 03

 

Marta Grzebielec - p.o. kierownika Referatu Spraw Mieszkaniowych

Krzysztof Stojanowski - podinspektor ds. najmu i egzekucji

Agnieszka Giurg - referent ds. gospodarki mieszkaniowej

tel. 74 8 163 840

 

1. Do zadań Referatu Spraw Mieszkaniowych należy w szczególności:

1) opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad polityki czynszowej w tym zasobie;

2) opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń;

3) prowadzenie spraw najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy, związanych między innymi z:

a) wskazywaniem lokali socjalnych bądź tymczasowych pomieszczeń w związku z orzeczoną przez sąd eksmisją z lokalu,

b) zapewnieniem lokali zamiennych,

c) zamianą mieszkań,

d) regulowaniem tytułów prawnych do zajmowanych mieszkań oraz sytuacji prawnej najemców,

e) procedurą przywrócenia tytułu prawnego do lokalu po spłacie zadłużenia;

4) realizacja wniosków osób ubiegających się o przydzielenie mieszkania z tytułu osiągania niskich dochodów, w tym: lokalu socjalnego, z tytułu pozostawiania w niedostatku, lokalu przeznaczonego do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy;

5) rozstrzygnięć dotyczących uprawnień właścicielskich Gminy w istniejących wspólnotach mieszkaniowych;

6) analizy rynku lokali mieszkalnych zmierzającej do pełnego, efektywnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy;

7) powierzanie czynności zarządzania nieruchomościami ( zasobem lokali mieszkalnych) licencjonowanym zarządcom;

8) przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą mieszkaniowego zasobu gminy, w tym:

a) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

b) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości,

c) zlecanie biegłym szacowanie wartości nieruchomości,

d) zlecanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, odbiór granic nieruchomości powstałych w wyniku wznowień, podziałów,

e) występowanie do wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;

9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza oraz  dokumentów związanych ze sprzedażą mieszkaniowego zasobu Gminy;

10) współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach spółka z o. o. w realizacji zadań      z zakresu gospodarki komunalnymi zasobami lokali mieszkalnych, w tym kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych na realizację zadań powierzonych Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o. w Ziębicach;

11) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, decyzji Burmistrza.

2. Pracą Referatu Spraw Mieszkaniowych kieruje Zastępca Burmistrza.

3. Nadzór nad Referatem Spraw Mieszkaniowych sprawuje Burmistrz.

Metryka

sporządzono
2017-03-02 przez Rafał Śledź
udostępniono
2017-03-02 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2024-01-05 12:42 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3344
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.