Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE PUBLICZNE Dostępność+ Informacje ogólne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje ogólne , bieżące, menu 1411 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wstęp

Gmina Ziębice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ziebice.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2003-03-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Mitakurzad@ziebice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8 163 857. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Ziębicach

 • adres poczty elektronicznej: szymon.mitak@ziebice.pl
 • telefon: 74 8 163 857

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Wniosek o zapewnieniu dostępności

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Burmistrza Ziębic

adres: ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice
e-mail: urzad@ziebice.pl


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Ziębicach:

ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice

 

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście do budynku nie zawiera pochylni i platformy umożliwiającej wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest zlokalizowana na parterze budynku,
 • w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków,
 • na parkingu urzędu jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • do wejścia budynku prowadzą schody,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników oraz systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • informacje głosowe udzielane są przez kontakt z pracownikiem w pokoju na 01 na parterze urzędu,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • urząd nie posiada pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

 

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Ziębicach w polskim języku migowym (PJM)

LINK - przejdź 

 

W Urzędzie Miejskim w Ziębicach istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ziębicach:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30
 • wtorek od 7:30 do 16:30
 • piątek od 7:30 do 14:30

Metryka

sporządzono
2021-12-01 przez Mitak Szymon
udostępniono
2021-12-01 00:00 przez Mitak Szymon
zmodyfikowano
2022-10-07 11:52 przez Mitak Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
369
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.