Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA Gminna Ewidencja Zabytków Zawiadomienia Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, bieżące, menu 1419 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz na podstawie § 18b ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56),
Burmistrz Ziębic zawiadamia o zamiarze włączenia kart adresowych niżej wymienionych zabytków:

Obiekty
L.p. Miejscowość Ulica Nr Obiekt Zawiadomienie
1 Biernacice                            kościół fil. P.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski pobierz
2 Biernacice     cmentarz przykościelny i parafialny pobierz
3 Biernacice   51 pałac   pobierz
4 Biernacice   4C dom zarządcy folwarku pobierz
5 Biernacice   5 obora w zespole folwarku pobierz
6 Biernacice   24 dom mieszkalny pobierz
7 Biernacice   26 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
8 Biernacice   37 dom mieszkalny pobierz
9 Biernacice   37 stodoła w zespole pobierz
10 Biernacice   50 dom mieszkalny pobierz
11 Bożnowice     kościół paraf. p.w. św. Trójcy pobierz
12 Bożnowice     budynek bramny w murze otaczający kościół parafialny pobierz
13 Bożnowice     mur cmentarny z budynkiem bramnym przy kościele pobierz
14 Bożnowice     cmentarz przykościelny pobierz
15 Bożnowice   50 plebania pobierz
16 Bożnowice   52 szkoła podstawowa pobierz
17 Bożnowice   41 dom mieszkalny pobierz
18 Bożnowice   46 dom zarządcy folwarku pobierz
19 Bożnowice   46 mur, ogrodzenie z bramami w zespole folwarku pobierz
20 Bożnowice   58 dom mieszkalny pobierz
21 Bożnowice     wiatrak holenderski, ob.. dom mieszkalny pobierz
22 Brukalice   13 obora pobierz
23 Brukalice   14 obora I w zespole pobierz
24 Brukalice   14 obora II w zespole pobierz
25 Brukalice   14 wozownia w zespole pobierz
26 Brukalice     młyn wodno-elektryczny "Ręków" pobierz
27 Czerńczyce     kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP pobierz
28 Czerńczyce     budynek bramny przy kościele pobierz
29 Czerńczyce     mur ogrodzenia  cmentarza pobierz
30 Czerńczyce     kaplica mszalna za kościołem pobierz
31 Czerńczyce     cmentarz przykościelny pobierz
32 Czerńczyce   37 kapliczka przydrożna  pobierz
33 Czerńczyce   69 dwór pobierz
34 Czerńczyce   70 oficyna mieszkalna pobierz
35 Czerńczyce   70 stajnia I w zespole pobierz
36 Czerńczyce   70 stajnia II w zespole pobierz
37 Czerńczyce   55 poczta, dom mieszkalny pobierz
38 Czerńczyce   36 d. plebania, ob. Szkoła, dom mieszkalny pobierz
39 Czerńczyce   34A dom mieszkalny pobierz
40 Czerńczyce   37 dom mieszkalny pobierz
41 Czerńczyce   41 dom mieszkalny pobierz
42 Czerńczyce   43 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
43 Czerńczyce   47 dom mieszkalny w zespole pobierz
44 Czerńczyce   47 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
45 Czerńczyce   47 stodoła w zespole pobierz
46 Czerńczyce   67 dom mieszkalny pobierz
47 Czerńczyce   68 dom mieszkalny pobierz
48 Czerńczyce   68a dom mieszkalny pobierz
49 Czerńczyce   68 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
50 Czerńczyce   68 stodoła w zespole pobierz
51 Czerńczyce     remiza strażacka pobierz
52 Dębowiec     kościół fil. p.w. św. Antoniego pobierz
53 Dębowiec   26 szkoła podstawowa ob.dom mieszkalny pobierz
54 Dębowiec   33C dom zarządcy folwarku pobierz
55 Dębowiec   47 dom mieszkalny pobierz
56 Dębowiec   48/49 dom mieszkalny pobierz
57 Głęboka     kaplica p.w. Wniebowzięcia NMP pobierz
58 Głęboka     kapliczka przydrożna przy drodze Głęboka-Pomianów Dolny pobierz
59 Głęboka     dwór pobierz
60 Głęboka     otoczenie dworu, park pobierz
61 Głęboka   42 obora w zespole pobierz
62 Głęboka   37 dom mieszkalny pobierz
63 Henryków Cystersów pl.   kościół paraf. p.w. Wnieb. NMP i Jana Chrzciciela pobierz
64 Henryków Cystersów pl.   mauzoleum Piastów (kaplica M. Magdaleny) pobierz
65 Henryków Cystersów pl.   cmentarz przykościelny ( miejsce pocmentarne) pobierz
66 Henryków Cystersów pl.  2 klasztor Cystersów, ob. Klasztor,Seminarium,Gimnazjum,rezydencja pobierz
67 Henryków     budynek szpitala, ob. internat gimnazjum pobierz
68 Henryków Cystersów pl.  4D szkoła łacińska, ob. dom mieszkalny- oficyna płd.-zach.opactwa  pobierz
69 Henryków Cystersów pl. 4 mieszkanie oficjalistów, ob. dom opieki Caritas, oficyna zach.opactwa pobierz
70 Henryków Cystersów pl. 9 stajnia z częścią mieszkalną, ob. częściowo nieużytkowana, oficyna płn.opactwa pobierz
71 Henryków Cystersów pl.   wozownia, obecnie częściowo użytkowana, oficyna wsch.opactwa pobierz
72 Henryków Henryka Brodatego 19 budynek bramy górnej, głównej wjazdowej do opactwa pobierz
73 Henryków   dz. 226 droga od bramy górnej na teren klasztoru z pasem jezdnym, chodnikami, murami i mostem pobierz
74 Henryków Cystersów pl.  8 budynek d. więzienia pobierz
75 Henryków Henryka Brodatego 55 budynek bramy parkowej opactwa pobierz
76 Henryków      oranżeria I, ob. sala gimnastyczna pobierz
77 Henryków     oranżeria II pobierz
78 Henryków      pawilon ogrodowy pobierz
79 Henryków     dom ogrodnika pobierz
80 Henryków     mur ogrodu opackiego z dwiema bramami  pobierz
81 Henryków     mur obronny z basztą pobierz
82 Henryków     ogrody klasztorne i park pobierz
83 Henryków Leśników  2 dom mieszkalny przy bażanciarni, ob. Posterunek Straży Leśnej pobierz
84 Henryków Leśników  2 budynek gospodarczy przy bażanciarni, ob. Posterunek Straży Leśnej pobierz
85 Henryków Cystersów pl. 14 dom czeladzi na folwarku opactwa pobierz
86 Henryków Henryka Brodatego 9 budynek bramy dolnej, ob. dom mieszkalny, przy drodze na folwark opactwa pobierz
87 Henryków     droga od bramy dolnej na teren folwarku z murami po obu jej stronach i mostem pobierz
88 Henryków   11 oficyna mieszkalno-gospodarcza - folwark klasztorny  pobierz
89 Henryków   2 obora I - folwark klasztorny pobierz
90 Henryków   2 obora II - folwark klasztorny pobierz
91 Henryków     stodoła, ob. magazyn pasz pobierz
92 Henryków  Kolejowa 2 młyn klasztorny, ob. dom mieszkalny pobierz
93 Henryków   7 kościół pom. p.w.św. Andrzeja pobierz
94 Henryków     cmentarz parafialny pobierz
95 Henryków     kaplica na cmentarzu parafialnym pobierz
96 Henryków     mur ogrodzenia cmentarza parafialnego pobierz
97 Henryków Cystersów 10 budynek Banku Spółdzielczego pobierz
98 Henryków Henryka Brodatego 48 spichlerz  pobierz
99 Henryków Henryka Brodatego 50 poczta pobierz
100 Henryków Słoneczna 20 budynek szkoły i przedszkola, ob. przedszkole pobierz
101 Henryków Cystersów 6 dom mieszkalny pobierz
102 Henryków Cystersów 7 dom mieszkalny pobierz
103 Henryków Cystersów 12 dom mieszkalny pobierz
104 Henryków Cystersów 13 dom mieszkalny pobierz
105 Henryków Henryka Brodatego 12 dom mieszkalny pobierz
106 Henryków Henryka Brodatego 15 dom mieszkalny pobierz
107 Henryków  Henryka Brodatego 16 dom mieszkalny pobierz
108 Henryków  Henryka Brodatego 17 dom mieszkalny pobierz
109 Henryków  Henryka Brodatego 20 dom mieszkalny pobierz
110 Henryków  Henryka Brodatego 21 dom mieszkalny,  pobierz
111 Henryków  Henryka Brodatego 23 dom mieszkalny pobierz
112 Henryków  Henryka Brodatego 24 dom mieszkalny pobierz
113 Henryków  Henryka Brodatego 25 dom mieszkalny pobierz
114 Henryków  Henryka Brodatego 27 dom mieszkalny pobierz
115 Henryków  Henryka Brodatego 28 dom mieszkalny pobierz
116 Henryków  Henryka Brodatego 29 dom mieszkalny pobierz
117 Henryków  Henryka Brodatego 30 dom mieszkalny pobierz
118 Henryków  Henryka Brodatego 31 dom mieszkalny pobierz
119 Henryków  Henryka Brodatego 32/34 dom mieszkalny pobierz
120 Henryków  Henryka Brodatego 33 dom mieszkalny pobierz
121 Henryków  Henryka Brodatego 35 dom mieszkalny pobierz
122 Henryków  Henryka Brodatego 36 dom mieszkalny pobierz
123 Henryków  Henryka Brodatego 37 dom mieszkalny pobierz
124 Henryków  Henryka Brodatego 38 dom mieszkalny pobierz
125 Henryków  Henryka Brodatego 39 dom mieszkalny pobierz
126 Henryków  Henryka Brodatego 41 dom mieszkalny pobierz
127 Henryków  Henryka Brodatego 42 dom mieszkalny pobierz
128 Henryków  Henryka Brodatego 43 dom mieszkalny pobierz
129 Henryków  Henryka Brodatego 44 dom mieszkalny pobierz
130 Henryków  Henryka Brodatego 45 dom mieszkalny pobierz
131 Henryków  Henryka Brodatego 46 dom mieszkalny pobierz
132 Henryków  Henryka Brodatego 47 dom mieszkalny pobierz
133 Henryków  Henryka Brodatego 49 dom mieszkalny pobierz
134 Henryków  Henryka Brodatego 51 dom mieszkalny z restauracją pobierz
135 Henryków  Henryka Brodatego 52 dom mieszkalny pobierz
136 Henryków  Henryka Brodatego 55 dom mieszkalny, ob. Ośrodek Zdrowia pobierz
137 Henryków  Henryka Brodatego 56 dom mieszkalny pobierz
138 Henryków  Kąpielowa 8 dom mieszkalny pobierz
139 Henryków  Kolejowa 15 dom mieszkalny pobierz
140 Henryków Kolejowa 19/21 dom mieszkalny pobierz
141 Henryków  Kolejowa 30 a/b budynek stacji kolejowej pobierz
142 Henryków  Polna 03.maj dom mieszkalny, ob. Nadleśnictwo Henryków pobierz
143 Henryków  Słoneczna 01.mar dom mieszkalny pobierz
144 Henryków  Wrocławska 03.wrz dom mieszkalny pobierz
145 Henryków  Wrocławska lis.17 dom mieszkalny pobierz
146 Kalinowice Dolne   42 dwór pobierz
147 Kalinowice Dolne   14 budynek d. gorzelni z kominem pobierz
148 Kalinowice Górne   48 pałac pobierz
149 Kalinowice Górne   48 oficyna mieszkalna w zespole pałacu pobierz
150 Kalinowice Górne   48 spichlerz z budyniem gospodarczym w zespole pałacu pobierz
151 Kalinowice Górne     park ( folwark w granicach wpisu) pobierz
152 Kalinowice Górne   3 dom mieszkalny pobierz
153 Kalinowice Górne   13 dom mieszkalny z bramą pobierz
154 Krzelków      kościół paraf. p.w. św. Jadwigi pobierz
155 Krzelków      mur kościoła z kapliczkami pobierz
156 Krzelków      budynek bramny przy kościele pobierz
157 Krzelków      cmentarz przykościelny pobierz
158 Krzelków    49 kapliczka przydrożna  pobierz
159 Krzelków    21 dwór sołtysi, ob. dom mieszkalny  pobierz
160 Krzelków    21 obora I w zespole  pobierz
161 Krzelków    21 obora II w zespole  pobierz
162 Krzelków    21 stodoła I w zespole  pobierz
163 Krzelków    21 stodoła II w zespole  pobierz
164 Krzelków    21 wozownia w zespole  pobierz
165 Krzelków    21 brama  pobierz
166 Krzelków    6 dom mieszkalny pobierz
167 Krzelków    12 dom mieszkalny  pobierz
168 Krzelków    16 dom mieszkalny pobierz
169 Krzelków    20 dom mieszkalny pobierz
170 Krzelków    23 obora w zespole  pobierz
171 Krzelków    23 obora z wozownią w zespole pobierz
172 Krzelków    23 stodoła w zespole pobierz
173 Krzelków    23 brama przy budynku pobierz
174 Krzelków    23b dom mieszkalny pobierz
175 Krzelków    24 przedszkole pobierz
176 Krzelków    25 dom mieszkalny pobierz
177 Krzelków    31 dom mieszkalny pobierz
178 Krzelków    32B dom mieszkalny pobierz
179 Krzelków    33 dom mieszkalny pobierz
180 Krzelków    46 dom mieszkalny pobierz
181 Krzelków    48 dom mieszkalny pobierz
182 Krzelków    52 dom mieszkalny pobierz
183 Krzelków    55 dom mieszkalny pobierz
184 Krzelków    55 obora w zespole pobierz
185 Krzelków    56 dom mieszkalny pobierz
186 Krzelków    58a dom mieszkalny pobierz
187 Krzelków    65 dom mieszkalny pobierz
188 Krzelków    76 dom mieszkalny pobierz
189 Krzelków    76 obora w zespole pobierz
190 Krzelków    76 stodoła w zespole pobierz
191 Krzelków    84 dom mieszkalny pobierz
192 Krzelków      wiatrak holenderski pobierz
193 Lipa     kapliczka przydrożna NM Panny pobierz
194 Lipa   6 d. czeladny, ob. dom mieszkalny w zespole folwarku pobierz
195 Lipa   7 dom mieszkalny pobierz
196 Lipa   12 dom mieszkalny pobierz
197 Lipa   19 dom mieszkalny pobierz
198 Lubnów     kościół paraf. p.w. św. Andrzeja Apostoła pobierz
199 Lubnów     budynek bramny przy kościele paraf. pobierz
200 Lubnów     mur kościoła parafialnego pobierz
201 Lubnów     cmentarz przykościelny pobierz
202 Lubnów   40 plebania  pobierz
203 Lubnów   40 stodoła w zespole pobierz
204 Lubnów     cmentarz parafialny pobierz
205 Lubnów   19 kapliczka przydrożna przy pobierz
206 Lubnów   32 kapliczka przydrożna przy pobierz
207 Lubnów   43 kapliczka przydrożna przy pobierz
208 Lubnów   44B kapliczka przydrożna przy pobierz
209 Lubnów   124 kapliczka przydrożna przy pobierz
210 Lubnów     kapliczka przydrożna przy drodze Głęboka-Pomianów Dolny pobierz
211 Lubnów   16 dom mieszkalny pobierz
212 Lubnów   54 dom mieszkalny pobierz
213 Lubnów   54 obora w zespole pobierz
214 Lubnów   54 stodoła I w zespole pobierz
215 Lubnów   54 stodoła II w zespole pobierz
216 Lubnów   84 dom mieszkalny pobierz
217 Lubnów   106 dom mieszkalny pobierz
218 Lubnów   112 dom mieszkalny pobierz
219 Lubnów   112 obora w zespole pobierz
220 Lubnów   122 dom mieszkalny pobierz
221 Lubnów   125 dom mieszkalny pobierz
222 Lubnów     most pobierz
223 Niedźwiednik     kościół paraf. p.w. św. Jana Ewangelisty pobierz
224 Niedźwiednik     budynek bramny przy kościele paraf. pobierz
225 Niedźwiednik     mur kościoła parafialnego pobierz
226 Niedźwiednik     cmentarz przykościelny pobierz
227 Niedźwiednik   59 plebania, ob. dom mieszkalny pobierz
228 Niedźwiednik   5 i 6 dom mieszkalny pobierz
229 Niedźwiednik   16 dom mieszkalny pobierz
230 Niedźwiednik   29 dom mieszkalny pobierz
231 Niedźwiednik   30 dom mieszkalny pobierz
232 Niedźwiednik   41 dom mieszkalny pobierz
233 Niedźwiednik   41 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
234 Niedźwiednik   42 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
235 Niedźwiednik   43 dom mieszkalny pobierz
236 Niedźwiednik   45 obora w zespole pobierz
237 Niedźwiednik   45 stodoła w zespole pobierz
238 Niedźwiednik   45a dom mieszkalny pobierz
239 Niedźwiednik   48 dom mieszkalny pobierz
240 Niedźwiednik   53 dom mieszkalny, ob. plebania pobierz
241 Niedźwiednik   53 budynek gospodarczy w zespole pobierz
242 Niedźwiednik   58 dom mieszkalny pobierz
243 Niedźwiednik   74a dom mieszkalny pobierz
244 Niedźwiednik   74b dom mieszkalny pobierz
245 Niedźwiednik   99 dom mieszkalny pobierz
246 Niedźwiedź     kościół fil. p.w. św. Szymona i Tadeusza pobierz
247 Niedźwiedź     mur, ogrodzenie kościoła z kaplicami pobierz
248 Niedźwiedź     cmentarz przykościelny pobierz
249 Niedźwiedź   93 plebania, ob. szkoła pobierz
250 Niedźwiedź   1 kapliczka przydrożna przy pobierz
251 Niedźwiedź   117 kapliczka przydrożna przy pobierz
252 Niedźwiedź     dom mieszkalny ob.. adm. POHZ pobierz
253 Niedźwiedź     budynek gospodarczy - folwark pobierz
254 Niedźwiedź     obora I - folwark pobierz
255 Niedźwiedź     obora II - folwark pobierz
256 Niedźwiedź     spichlerz - folwark pobierz
257 Niedźwiedź     stodoła - folwark pobierz
258 Niedźwiedź     stodoła - folwark pobierz
259 Niedźwiedź     budynek magazynowy z wozownią - folwark pobierz
260 Niedźwiedź   32 dom mieszkalny pobierz
261 Niedźwiedź   67 dom mieszkalny pobierz
262 Niedźwiedź   86 dom mieszkalny pobierz
263 Niedźwiedź   86 budynek gospodarczy z przejazdem w zespole pobierz
264 Niedźwiedź   86 stodoła w zespole pobierz
265 Niedźwiedź   97 dom mieszkalny i bar "Miś" pobierz
266 Niedźwiedź   102B dom mieszkalny pobierz
267 Niedźwiedź     most przy folwarku pobierz
268 Niedźwiedź   103 most obok pobierz
269 Nowina   22/23 dom mieszkalny w zespole folwarku pobierz
270 Nowina   22/23 brama wjazdowa w zespole folwarku pobierz
271 Nowina   22/23 obora I w zespole folwarku pobierz
272 Nowina   22/23 stodoła II w zespole folwarku pobierz
273 Nowina   22/23 stodoła III w zespole folwarku pobierz
274 Nowina   22/23 wozownia w zespole folwarku pobierz
275 Nowina   22/23 brama wyjazdowa na pola w zespole folwarku pobierz
276 Nowy Dwór   56 kapliczka przydrożna przy domu pobierz
277 Nowy Dwór   29 dom mieszkalny, ob. leśniczówka pobierz
278 Nowy Dwór   8a dom mieszkalny pobierz
279 Osina Wielka     kościół paraf. p.w. św. Wawrzyńca pobierz
280 Osina Wielka     cmentarz przykościelny pobierz
281 Osina Wielka     mur, ogrodzenie cmentarne z bramą przy kościele pobierz
282 Osina Wielka   50 plebania pobierz
283 Osina Wielka   66 kapliczka przydrożna przy pobierz
284 Osina Wielka   2C dom mieszkalny w zespole folwarku pobierz
285 Osina Wielka     obora w zespole folwarku pobierz
286 Osina Wielka   3 dom mieszkalny pobierz
287 Osina Wielka   6 dom mieszkalny pobierz
288 Osina Wielka   19 dom mieszkalny pobierz
289 Osina Wielka   29a dom mieszkalny pobierz
290 Osina Wielka   37 dom mieszkalny pobierz
291 Osina Wielka   37 stodoła w zespole pobierz
292 Osina Wielka   55 dom mieszkalny pobierz
293 Pomianów Dolny     kościół fil. p.w. św. Franciszka Ksawerego  pobierz
294 Pomianów Dolny     kaplica mszalna p.w. MB Bolesnej ( d. Rostków, ob. Pomianów Dolny-Jasienica) pobierz
295 Pomianów Dolny   47 kapliczka przydrożna przy pobierz
296 Pomianów Dolny   83 kapliczka przydrożna przy pobierz
297 Pomianów Dolny     pałac pobierz
298 Pomianów Dolny     mauzoleum w parku przy pałacu pobierz
299 Pomianów Dolny     oficyna mieszkalna w zespole folwarku pałacowego pobierz
300 Pomianów Dolny     obora I w zespole folwarku pałacowego pobierz
301 Pomianów Dolny     obora II w zespole folwarku pałacowego pobierz
302 Pomianów Dolny     obora III w zespole folwarku pałacowego pobierz
303 Pomianów Dolny     spichlerz w zespole folwarku pałacowego pobierz
304 Pomianów Dolny     wozownia w zespole folwarku pałacowego pobierz
305 Pomianów Dolny     park pobierz
306 Pomianów Dolny   26 dom mieszkalny pobierz
307 Pomianów Dolny   34 dom mieszkalny pobierz
308 Pomianów Dolny   86 dom mieszkalny pobierz
309 Pomianów Dolny   82 młyn, ob. magazyn pobierz
310 Pomianów Dolny   82 budynek administracyjny młyna, dom mieszkalny pobierz
311 Raczyce   2 kapliczka przydrożna przy pobierz
312 Raczyce   1 dom mieszkalny pobierz
313 Raczyce   2 dom mieszkalny pobierz
314 Raczyce   2 obora w zespole pobierz
315 Raczyce   2 stajnia w zespole pobierz
316 Raczyce   2 stodoła w zespole pobierz
317 Raczyce   16 dom mieszkalny pobierz
318 Raczyce   17 dom mieszkalny pobierz
319 Raczyce   19 bramka w zespole pobierz
320 Rososznica     kościół paraf. p.w. św. Michała pobierz
321 Rososznica     mur, ogrodzenie kościoła fil. z bramą pobierz
322 Rososznica     cmentarz przykościelny pobierz
323 Rososznica   6 dom mieszkalny pobierz
324 Rososznica   7 i 8 dom mieszkalny pobierz
325 Rososznica   9 dom mieszkalny ze stodołą pobierz
326 Rososznica   10 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
327 Rososznica   11 i 12 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
328 Rososznica   13 dom mieszkalny pobierz
329 Rososznica   24 dom mieszkalny pobierz
330 Rososznica   25 dom mieszkalny pobierz
331 Rososznica   43 dom mieszkalny pobierz
332 Rososznica   57 dom mieszkalny pobierz
333 Rososznica   57 stodoła w zespole pobierz
334 Rososznica   57 budynek gospodarczy pobierz
335 Rososznica   74 dom mieszkalny pobierz
336 Rososznica   74 dom mieszkalno-gospodarczy pobierz
337 Rososznica   74 obora w zespole pobierz
338 Skalice     kaplica p.w. św. Wawrzyńca pobierz
339 Skalice   12 dom mieszkalny pobierz
340 Skalice   17 dom mieszkalny pobierz
341 Służejów     kaplica p.w. Wniebowzięcia NMP pobierz
342 Służejów     dwór pobierz
343 Służejów     mur z bramą w zespole  pobierz
344 Służejów     wozownia w zespole  pobierz
345 Służejów     park pobierz
346 Służejów   12 dom mieszkalny pobierz
347 Służejów   16 dom mieszkalny pobierz
348 Służejów   20 dom mieszkalny pobierz
349 Służejów     dom dróżnika pobierz
350 Starczówek     kościół paraf. p.w. Wniebowzięcia NMP pobierz
351 Starczówek     mur kościoła parafialnego z bramką pobierz
352 Starczówek     cmentarz przykościelny pobierz
353 Starczówek   20 plebania, ob. szkoła pobierz
354 Starczówek   27 dom mieszkalny, ob. plebania pobierz
355 Starczówek   29 pałac, ob. dom mieszkalny pobierz
356 Starczówek   17 dom mieszkalny pobierz
357 Starczówek   35 dom mieszkalny pobierz
358 Wadochowice     kościół paraf. p.w. św. Wawrzyńca pobierz
359 Wadochowice     budynek bramny przy kościele parafialnym pobierz
360 Wadochowice     mur, ogrodzenie kościoła paraf. z kaplicami pobierz
361 Wadochowice     cmentarz przykościelny pobierz
362 Wadochowice     cmentarz parafialny pobierz
363 Wadochowice   27 plebania, ob. przedszkole pobierz
364 Wadochowice   1 dom mieszkalny pobierz
365 Wadochowice   26 dom mieszkalny pobierz
366 Wadochowice   29 dom mieszkalny pobierz
367 Wadochowice   34 dom mieszkalny z przejazdem pobierz
368 Wadochowice   36 dom mieszkalny pobierz
369 Wadochowice   36 obora I w zespole pobierz
370 Wadochowice   36 obora II w zespole pobierz
371 Wadochowice   36 stodoła w zespole pobierz
372 Wadochowice   36 gołębnik w zespole pobierz
373 Wadochowice   48 dom mieszkalny pobierz
374 Wadochowice   48 obora I w zespole pobierz
375 Wadochowice   48 obora II w zespole pobierz
376 Wadochowice   48 obora III w zespole pobierz
377 Wadochowice   51 dom mieszkalny pobierz
378 Wadochowice   51 obora I w zespole pobierz
379 Wadochowice   51 obora II w zespole pobierz
380 Wigańcice     kościół paraf. p.w. św. Bartłomieja pobierz
381 Wigańcice     mur, ogrodzenie otaczające kościół paraf. z bramą pobierz
382 Wigańcice     cmentarz przykościelny pobierz
383 Wigańcice     kaplica Bożego Ciała w murze otaczającym cmentarz pobierz
384 Wigańcice     mur, ogrodzenie otaczające cmentarz pobierz
385 Wigańcice     cmentarz parafialny pobierz
386 Wigańcice   8 dom mieszkalny pobierz
387 Wigańcice   9 dom mieszkalny pobierz
388 Wigańcice   18a dom mieszkalny w zespole folwarku I pobierz
389 Wigańcice   18b dom mieszkalno-gospodarczy w zespole folwarku I pobierz
390 Wigańcice   23 dom mieszkalny pobierz
391 Wigańcice   25 dom zarządcy w zespole folwarku II pobierz
392 Wigańcice   25 oficyna z przejazdem w zespole folwarku II pobierz
393 Wigańcice   25 obora w zespole folwarku II pobierz
394 Wigańcice   25 spichlerz w zespole folwarku II pobierz
395 Wigańcice   51 dom mieszkalny pobierz
396 Wigańcice   82 dom mieszkalny pobierz
397 Witostowice     zamek wodny pobierz
398 Witostowice     budynek gospodarczy z basztą w zespole zamku pobierz
399 Witostowice     kuźnia w zespole zamku pobierz
400 Witostowice     kazamaty zachodnie pobierz
401 Witostowice     kazamaty wschodnie pobierz
402 Witostowice     most na fosie pobierz
403 Witostowice     mur obronny wewnętrzny  pobierz
404 Witostowice     mur obronny zewnętrzny  pobierz
405 Witostowice     park z fosą -  otoczenie zamku z obszarem  folwarku  w granicach wpisu  pobierz
406 Witostowice     budynek mieszkalny z oborą w zespole folwarku zamkowego pobierz
407 Witostowice     stajnia w zespole folwarku zamkowego pobierz
408 Witostowice     spichlerz w zespole folwarku zamkowego pobierz
409 Witostowice     mur ogrodzenia folwarku zamkowego pobierz
410 Witostowice     cmentarz ewangelicki pobierz
411 Witostowice     kaplica cmentarna - ruina w zespole pobierz
412 Witostowice   12 dom ludowy pobierz
413 Witostowice   38 szkoła podstawowa, ob. dom mieszkalny pobierz
414 Witostowice   57 leśniczówka pobierz
415 Ziębice     kościół paraf. p.w. św. Jerzego pobierz
416 Ziębice Gacka Wacława Ks. 5 szkoła parafialna, ob. dom mieszkalny (d. Kościelna 1) pobierz
417 Ziębice Gliwicka   cmentarz przykościelny- miejsce pocmentarne pobierz
418 Ziębice Gliwicka 4 plebania pobierz
419 Ziębice Kolejowa   Kościół klasztorny Krzyżowców, ob. paraf. p.w. św. Piotra i Pawła pobierz
420 Ziębice Kolejowa 27B klasztor Krzyżowców, ob. Towarzystwo Chrystusowe pobierz
421 Ziębice Kolejowa   kaplica przy kościele paraf. p.w. św. Piotra i Pawła pobierz
422 Ziębice Kolejowa   cmentarz przykościelny- miejsce pocmentarne pobierz
423 Ziębice Kolejowa  29 klasztor Elżbietanek, obecnie szpital pobierz
424 Ziębice Kościuszki 15 kościół ewangelicki, ob. sala gimnastyczna pobierz
425 Ziębice Klasztorna 8 kościół ewangelicko-luterański, ob. magazyn pobierz
426 Ziębice Klasztorna 8 ogrodzenie przy kościele pobierz
427 Ziębice Zamkowa 31 kaplica zamkowa p.w. Bożego Ciała, ob. Izba Pamięci pobierz
428 Ziębice Wąska 9 synagoga, ob. nieużytkowana pobierz
429 Ziębice Piaskowa   cmentarz żydowski pobierz
430 Ziębice Piaskowa   kaplica na cmentarzu żydowskim pobierz
431 Ziębice Wałowa   cmentarz komunalny pobierz
432 Ziębice Wałowa   dom przedpogrzebowy z kaplicą na cmentarzu pobierz
433 Ziębice Wałowa   kaplica cmentarna pobierz
434 Ziębice Rynek 31 dom opatów cysterskich, Hotel, ob. Nieużytkowany pobierz
435 Ziębice Bolesława Chrobrego 11 willa -pałac fabrykanta, ob. internat pobierz
436 Ziębice Bolesława Chrobrego 12 willa -pałac fabrykanta, ob. internat pobierz
437 Ziębice Wojska Polskiego 10 założenie pałacowo-ogrodowe pobierz
438 Ziębice Wojska Polskiego 10 pałacyk myśliwski Towarzystwa Strzeleckiego, ob. Ośrodek Kultury pobierz
439 Ziębice Wojska Polskiego 10 budynek kręgielni pobierz
440 Ziębice Wojska Polskiego 10 zieleń ogrodowo-parkowa  pobierz
441 Ziębice     wieża bramy paczkowskiej pobierz
442 Ziębice     mury obronne pobierz
443 Ziębice Góra Parkowa   park miejski na górze szubieniczej pobierz
444 Ziębice Rynek 44 ratusz pobierz
445 Ziębice Przemysłowa 10 siedziba Urzędu Miasta i Gminy pobierz
446 Ziębice Zamkowa 31 Sąd, ob. Szkoła Podstawowa nr 4 pobierz
447 Ziębice Wolności pl.  1 urząd skarbowy, ob. budynek szkoły Podstawowej nr 3 i Sp. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, ob. Nieużytkowany pobierz
448 Ziębice Rynek 46/47 bank pobierz
449 Ziębice Kolejowa 15 poczta pobierz
450 Ziębice Gliwicka 10 budynek biurowy, ob. Gm. Sp. "Samopomoc Chłopska" pobierz
451 Ziębice Kościelna 12 szpital Rejonowy, ob. budynek Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych pobierz
452 Ziębice Klasztorna 6 szpital miejski, ob. żłobek pobierz
453 Ziębice Kościelna 10 budynek Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych pobierz
454 Ziębice Gliwicka 10a przedszkole pobierz
455 Ziębice Gliwicka 6 budynek Szkoły Podstawowej  pobierz
456 Ziębice 1 Maja 7 szkoła, ob. dom mieszkalny pobierz
457 Ziębice 1 Maja 12 ewangelicka szkoła dla dziewcząt, ob. dom mieszkalny pobierz
458 Ziębice 1 Maja 12 brama przy budynku pobierz
459 Ziębice Wojska Polskiego 3. - 6 założenie Królewskiego Seminarium Ewangelickiego  pobierz
460 Ziębice Wojska Polskiego 3 d. Królewskie Ewangelickie Seminarium pobierz
461 Ziębice Wojska Polskiego 3a dom mieszkalny, urząd pracy pobierz
462 Ziębice Wojska Polskiego 3. -6 sala gimnastyczna w zespole seminarium pobierz
463 Ziębice Wojska Polskiego 3. - 6 zieleń ogrodowo-parkowa  pobierz
464 Ziębice Słowackiego 1a kino "Wisła" pobierz
465 Ziębice Rynek 36 hotel, ob. Sp. Pracy Krawieckiej pobierz
466 Ziębice Mała 1 zajazd, tzw. Zajazd Hartmana pobierz
467 Ziębice Przemysłowa 6 zajazd, ob. dom mieszkalny pobierz
468 Ziębice Przemysłowa 45 zajazd, ob. dom mieszkalny pobierz
469 Ziębice Wałowa   muszla koncertowa pobierz
470 Ziębice Parkowa   fontanna pobierz
471 Ziębice Parkowa   pomnik  orła z otoczeniem pobierz
472 Ziębice Przemysłowa   most pobierz
473 Ziębice Bohaterów Getta 1 dom mieszkalny pobierz
474 Ziębice Bohaterów Getta 3 dom mieszkalny pobierz
475 Ziębice Bohaterów Getta 4 dom mieszkalny pobierz
476 Ziębice Bohaterów Getta 6 dom mieszkalny pobierz
477 Ziębice Bohaterów Getta 7 dom mieszkalny pobierz
478 Ziębice Bohaterów Getta 8 dom mieszkalny pobierz
479 Ziębice Bohaterów Getta 9 dom mieszkalny pobierz
480 Ziębice Bohaterów Getta 10 dom mieszkalny pobierz
481 Ziębice Bohaterów Getta 11 dom mieszkalny pobierz
482 Ziębice Bohaterów Getta 12 dom mieszkalny pobierz
483 Ziębice Bohaterów Getta 14 dom mieszkalny pobierz
484 Ziębice Bohaterów Getta 15 dom mieszkalny pobierz
485 Ziębice Bohaterów Getta 18 dom mieszkalny pobierz
486 Ziębice Bohaterów Getta 20 dom mieszkalny pobierz
487 Ziębice Bohaterów Getta 22 dom mieszkalny pobierz
488 Ziębice Bohaterów Getta 24 dom mieszkalny pobierz
489 Ziębice Browarna 1 dom mieszkalny pobierz
490 Ziębice Browarna 1a dom mieszkalny pobierz
491 Ziębice Browarna 2 dom mieszkalny pobierz
492 Ziębice Browarna 2b dom mieszkalny pobierz
493 Ziębice Browarna 2d dom mieszkalny pobierz
494 Ziębice Browarna 3 dom mieszkalny pobierz
495 Ziębice Browarna 4 dom mieszkalny pobierz
496 Ziębice Browarna 6 dom mieszkalny pobierz
497 Ziębice Browarna 7 dom mieszkalny pobierz
498 Ziębice Browarna 14 dom mieszkalny pobierz
499 Ziębice Browarna 15 dom mieszkalny pobierz
500 Ziębice Browarna 17 dom mieszkalny pobierz
501 Ziębice Browarna 22 dom mieszkalny pobierz
502 Ziębice Bolesława Chrobrego 10 dom mieszkalny pobierz
503 Ziębice Gacka Wacława Ks. 1 dom mieszkalny pobierz
504 Ziębice Gazowa 1 dom mieszkalny pobierz
505 Ziębice Gazowa 1 stodoła w zespole pobierz
506 Ziębice Gliwicka/ Rynek 1/36a dom mieszkalny pobierz
507 Ziębice Gliwicka 3 dom mieszkalny pobierz
508 Ziębice Gliwicka 5 dom mieszkalny pobierz
509 Ziębice Gliwicka 7 dom mieszkalny pobierz
510 Ziębice Gliwicka 8 dom mieszkalny pobierz
511 Ziębice Gliwicka 9 dom mieszkalny pobierz
512 Ziębice Gliwicka 11 dom mieszkalny pobierz
513 Ziębice Gliwicka 13 dom mieszkalny pobierz
514 Ziębice Gliwicka 15 dom mieszkalny pobierz
515 Ziębice Gliwicka 17 dom mieszkalny pobierz
516 Ziębice Gliwicka 19 dom mieszkalny pobierz
517 Ziębice Gliwicka 21 dom mieszkalny pobierz
518 Ziębice Gliwicka 23 dom mieszkalny pobierz
519 Ziębice Gliwicka 25 dom mieszkalny pobierz
520 Ziębice Gliwicka 25 brama przy budynku pobierz
521 Ziębice Gliwicka 25a dom mieszkalny pobierz
522 Ziębice Górna 1 dom mieszkalny pobierz
523 Ziębice Górna 2 i 4 dom mieszkalny pobierz
524 Ziębice Górna 5 dom mieszkalny pobierz
525 Ziębice Górna 6 i 8 dom mieszkalny pobierz
526 Ziębice Górna 7 dom mieszkalny pobierz
527 Ziębice Górna 9 dom mieszkalny pobierz
528 Ziębice Górna 11 dom mieszkalny pobierz
529 Ziębice Górna 20 dom mieszkalny pobierz
530 Ziębice Grunwaldzka 1 dom mieszkalny pobierz
531 Ziębice Grunwaldzka 2 dom mieszkalny pobierz
532 Ziębice Grunwaldzka 2a dom mieszkalny pobierz
533 Ziębice Grunwaldzka 2b budynek mieszkalno-usługowy  pobierz
534 Ziębice Grunwaldzka 3 dom mieszkalny pobierz
535 Ziębice Grunwaldzka 5 dom mieszkalny pobierz
536 Ziębice Grunwaldzka 6 dom mieszkalny pobierz
537 Ziębice Grunwaldzka 12 dom mieszkalny pobierz
538 Ziębice Grunwaldzka 13 dom mieszkalny pobierz
539 Ziębice Grunwaldzka 14 dom mieszkalny pobierz
540 Ziębice Grunwaldzka 15 dom mieszkalny pobierz
541 Ziębice Grunwaldzka 16 dom mieszkalny pobierz
542 Ziębice Grunwaldzka 17 i 19 dom mieszkalny pobierz
543 Ziębice Grunwaldzka 18 dom mieszkalny pobierz
544 Ziębice Grunwaldzka 20 dom mieszkalny pobierz
545 Ziębice Grunwaldzka 21 dom mieszkalny pobierz
546 Ziębice Grunwaldzka 22 dom mieszkalny pobierz
547 Ziębice Grunwaldzka 23 dom mieszkalny pobierz
548 Ziębice Grunwaldzka 24 dom mieszkalny pobierz
549 Ziębice Grunwaldzka 25 dom mieszkalny pobierz
550 Ziębice Grunwaldzka 26 dom mieszkalny pobierz
551 Ziębice Grunwaldzka 27 dom mieszkalny pobierz
552 Ziębice Grunwaldzka 29 dom mieszkalny pobierz
553 Ziębice Grunwaldzka 31 dom mieszkalny pobierz
554 Ziębice Grunwaldzka 33 dom mieszkalny pobierz
555 Ziębice Jana Pawła II 2 dom mieszkalny pobierz
556 Ziębice Klasztorna 1 dom mieszkalny pobierz
557 Ziębice Klasztorna 2 dom mieszkalny pobierz
558 Ziębice Klasztorna 3 dom mieszkalny pobierz
559 Ziębice Klasztorna 4 dom mieszkalny pobierz
560 Ziębice Klasztorna 5 dom mieszkalny pobierz
561 Ziębice Klasztorna 7 dom mieszkalny pobierz
562 Ziębice Klasztorna 9 dom mieszkalny pobierz
563 Ziębice Klasztorna 10 dom mieszkalny pobierz
564 Ziębice Klasztorna 11 dom mieszkalny pobierz
565 Ziębice Klasztorna 13 dom mieszkalny pobierz
566 Ziębice Klasztorna 15 dom mieszkalny pobierz
567 Ziębice Klasztorna 17 dom mieszkalny pobierz
568 Ziębice Klasztorna 19 dom mieszkalny pobierz
569 Ziębice Kolejowa 1 dom mieszkalny pobierz
570 Ziębice Kolejowa 2 dom mieszkalny pobierz
571 Ziębice Kolejowa 2a dom mieszkalny pobierz
572 Ziębice Kolejowa 4 dom mieszkalny pobierz
573 Ziębice Kolejowa 5 dom mieszkalny pobierz
574 Ziębice Kolejowa 6 dom mieszkalny pobierz
575 Ziębice Kolejowa 7 dom mieszkalny pobierz
576 Ziębice Kolejowa 7a dom mieszkalny pobierz
577 Ziębice Kolejowa 8 dom mieszkalny pobierz
578 Ziębice Kolejowa 9 dom mieszkalny pobierz
579 Ziębice Kolejowa 10 dom mieszkalny pobierz
580 Ziębice Kolejowa 11 dom mieszkalny pobierz
581 Ziębice Kolejowa 12 dom mieszkalny pobierz
582 Ziębice Kolejowa 13 dom mieszkalny pobierz
583 Ziębice Kolejowa 14 dom mieszkalny pobierz
584 Ziębice Kolejowa 16 dom mieszkalny pobierz
585 Ziębice Kolejowa 17 dom mieszkalny pobierz
586 Ziębice Kolejowa 18 dom mieszkalny pobierz
587 Ziębice Kolejowa 19 dom mieszkalny pobierz
588 Ziębice Kolejowa 20 dom mieszkalny pobierz
589 Ziębice Kolejowa 21 dom mieszkalny pobierz
590 Ziębice Kolejowa 22 dom mieszkalny pobierz
591 Ziębice Kolejowa 23 dom mieszkalny pobierz
592 Ziębice Kolejowa 23a dom mieszkalny pobierz
593 Ziębice Kolejowa 24 dom mieszkalny pobierz
594 Ziębice Kolejowa 25 dom mieszkalny pobierz
595 Ziębice Kolejowa 26 dom mieszkalny  pobierz
596 Ziębice Kolejowa 28 dom mieszkalny    pobierz
597 Ziębice Kolejowa 30 dom mieszkalny pobierz
598 Ziębice Kolejowa 31 dom mieszkalny pobierz
599 Ziębice Kolejowa 32 dom mieszkalny pobierz
600 Ziębice Kolejowa 34 i 34a dom mieszkalny pobierz
601 Ziębice Kolejowa 38 dom mieszkalny pobierz
602 Ziębice Kolejowa 40 dom mieszkalny pobierz
603 Ziębice Kolejowa 43 dom mieszkalny pobierz
604 Ziębice Kolejowa 46 dom mieszkalny pobierz
605 Ziębice Kolejowa 48 dom mieszkalny pobierz
606 Ziębice Kolejowa 50 dom mieszkalny pobierz
607 Ziębice Kolejowa 54 dom mieszkalny pobierz
608 Ziębice Kolejowa 54 ogrodzenie pobierz
609 Ziębice Kolejowa 54a dom mieszkalny pobierz
610 Ziębice Kolejowa 56 dom mieszkalny pobierz
611 Ziębice Kościelna 1 dom mieszkalny pobierz
612 Ziębice Kościelna 2 dom mieszkalny pobierz
613 Ziębice Kościelna 3 dom mieszkalny pobierz
614 Ziębice Kościelna 4 dom mieszkalny pobierz
615 Ziębice Kościelna 5 dom mieszkalny pobierz
616 Ziębice Kościelna 6 dom mieszkalny  pobierz
617 Ziębice Kościelna 8 dom mieszkalny  pobierz
618 Ziębice Kościuszki 1 dom mieszkalny pobierz
619 Ziębice Kościuszki 2c dom mieszkalny pobierz
620 Ziębice Kościuszki 3/3b dom mieszkalny pobierz
621 Ziębice Kościuszki 4 dom mieszkalny pobierz
622 Ziębice Kościuszki 5 dom mieszkalny pobierz
623 Ziębice Kościuszki 6 dom mieszkalny pobierz
624 Ziębice Kościuszki 7 dom mieszkalny pobierz
625 Ziębice Kościuszki 9 dom mieszkalny pobierz
626 Ziębice Kościuszki 10 dom mieszkalny pobierz
627 Ziębice Kościuszki 11 dom mieszkalny pobierz
628 Ziębice Kościuszki 12 dom mieszkalny pobierz
629 Ziębice Kościuszki 14 dom mieszkalny pobierz
630 Ziębice Kościuszki 15a dom mieszkalny pobierz
631 Ziębice Kościuszki 16 dom mieszkalny pobierz
632 Ziębice Łąkowa 12 dom mieszkalny pobierz
633 Ziębice 1 Maja 1 dom mieszkalny pobierz
634 Ziębice 1 Maja 4 dom mieszkalny pobierz
635 Ziębice 1 Maja 5 dom mieszkalny pobierz
636 Ziębice Mickiewicza 1 dom mieszkalny pobierz
637 Ziębice Mickiewicza 2 dom mieszkalny pobierz
638 Ziębice Mickiewicza 4 dom mieszkalny pobierz
639 Ziębice Mickiewicza 6 dom mieszkalny pobierz
640 Ziębice Mickiewicza 8 dom mieszkalny pobierz
641 Ziębice Mickiewicza 9 dom mieszkalny pobierz
642 Ziębice Mickiewicza 10 dom mieszkalny pobierz
643 Ziębice Mickiewicza 12 dom mieszkalny pobierz
644 Ziębice Mickiewicza 14 dom mieszkalny pobierz
645 Ziębice Mickiewicza 16 dom mieszkalny pobierz
646 Ziębice Mickiewicza 18 dom mieszkalny, ob. przedszkole pobierz
647 Ziębice Mickiewicza 18a dom mieszkalny pobierz
648 Ziębice Mickiewicza 20 dom mieszkalny pobierz
649 Ziębice Mickiewicza 22 dom mieszkalny pobierz
650 Ziębice Mickiewicza 24 dom mieszkalny pobierz
651 Ziębice Otmuchowska 2 dom mieszkalny pobierz
652 Ziębice Otmuchowska 12 stodoła w zespole pobierz
653 Ziębice Otmuchowska 12A dom mieszkalny pobierz
654 Ziębice Otmuchowska 14 dom mieszkalny pobierz
655 Ziębice Pilichowska 6a dom mieszkalny pobierz
656 Ziębice Pilichowska 6a obora I w zespole pobierz
657 Ziębice Pocztowa 2 dom mieszkalny pobierz
658 Ziębice Podwale 2 i 4 dom mieszkalny pobierz
659 Ziębice Podwale 5 i 7 dom mieszkalny pobierz
660 Ziębice Polna 17 dom mieszkalny pobierz
661 Ziębice Przemysłowa 1 dom mieszkalny pobierz
662 Ziębice Przemysłowa 2 bud.mieszkalny  pobierz
663 Ziębice Przemysłowa 3 dom mieszkalny pobierz
664 Ziębice Przemysłowa 5 dom mieszkalny pobierz
665 Ziębice Przemysłowa 8 dom mieszkalny pobierz
666 Ziębice Przemysłowa 9 dom mieszkalny pobierz
667 Ziębice Przemysłowa 11 dom mieszkalny pobierz
668 Ziębice Przemysłowa 12 dom mieszkalny pobierz
669 Ziębice Przemysłowa 13 dom mieszkalny pobierz
670 Ziębice Przemysłowa 15 dom mieszkalny pobierz
671 Ziębice Przemysłowa 17 dom mieszkalny pobierz
672 Ziębice Przemysłowa 18 dom mieszkalny pobierz
673 Ziębice Przemysłowa 26 dom mieszkalny pobierz
674 Ziębice Przemysłowa 28 dom mieszkalny pobierz
675 Ziębice Przemysłowa 28a dom mieszkalny pobierz
676 Ziębice Przemysłowa 29 dom mieszkalny pobierz
677 Ziębice Przemysłowa 30 dom mieszkalny pobierz
678 Ziębice Przemysłowa 32 dom mieszkalny pobierz
679 Ziębice Przemysłowa 33 dom mieszkalny pobierz
680 Ziębice Przemysłowa 35 dom mieszkalny pobierz
681 Ziębice Przemysłowa 37 dom mieszkalny pobierz
682 Ziębice Przemysłowa 47 dom mieszkalny pobierz
683 Ziębice Rynek 1 dom mieszkalny pobierz
684 Ziębice Rynek 2 bud.mieszkalny    pobierz
685 Ziębice Rynek 3 dom mieszkalny pobierz
686 Ziębice Rynek 4 dom mieszkalny    pobierz
687 Ziębice Rynek 5 dom mieszkalny pobierz
688 Ziębice Rynek 6 dom mieszkalny pobierz
689 Ziębice Rynek 7 dom mieszkalny pobierz
690 Ziębice Rynek 8 dom mieszkalny    pobierz
691 Ziębice Rynek 9 dom mieszkalny    pobierz
692 Ziębice Rynek 9a dom mieszkalny pobierz
693 Ziębice Rynek 10 dom mieszkalny    pobierz
694 Ziębice Rynek 11 dom mieszkalny    pobierz
695 Ziębice Rynek 12 dom mieszkalny    pobierz
696 Ziębice Rynek 14 dom mieszkalny    pobierz
697 Ziębice Rynek 15 dom mieszkalny pobierz
698 Ziębice Rynek 16 dom mieszkalny pobierz
699 Ziębice Rynek 19 dom mieszkalny pobierz
700 Ziębice Rynek 20 dom mieszkalny    pobierz
701 Ziębice Rynek 21 dom mieszkalny pobierz
702 Ziębice Rynek 22 dom mieszkalny    pobierz
703 Ziębice Rynek 23 dom mieszkalny pobierz
704 Ziębice Rynek 24 dom mieszkalny pobierz
705 Ziębice Rynek 28 dom mieszkalny pobierz
706 Ziębice Rynek 29 dom mieszkalny pobierz
707 Ziębice Rynek 30 dom mieszkalny pobierz
708 Ziębice Rynek 33 dom mieszkalny pobierz
709 Ziębice Rynek 38 dom mieszkalny pobierz
710 Ziębice Rynek 39 dom mieszkalny pobierz
711 Ziębice Rynek 40 i 40a dom mieszkalny pobierz
712 Ziębice Rynek 41 dom mieszkalny pobierz
713 Ziębice Rynek 42 dom mieszkalny pobierz
714 Ziębice Rynek 48 dom mieszkalny pobierz
715 Ziębice Rynek 49/50 dom mieszkalny pobierz
716 Ziębice Rynek 51/52 dom mieszkalny pobierz
717 Ziębice Rynek 54 dom mieszkalny pobierz
718 Ziębice Rynek 55 dom mieszkalny pobierz
719 Ziębice Rynek 56 dom mieszkalny pobierz
720 Ziębice Rynek 57 dom mieszkalny pobierz
721 Ziębice Rynek 60 dom mieszkalny pobierz
722 Ziębice Rynek 61 dom mieszkalny pobierz
723 Ziębice Rynek 62 dom mieszkalny pobierz
724 Ziębice Rynek 63 dom mieszkalny pobierz
725 Ziębice Rynek 64 dom mieszkalny pobierz
726 Ziębice Rynek 65 dom mieszkalny pobierz
727 Ziębice Rynek 66 dom mieszkalny pobierz
728 Ziębice Rzeźnicza 2 dom mieszkalny pobierz
729 Ziębice Słowackiego 3 dom mieszkalny pobierz
730 Ziębice Słowackiego 4 dom mieszkalny pobierz
731 Ziębice Słowackiego 5 dom mieszkalny pobierz
732 Ziębice Słowackiego 6 dom mieszkalny pobierz
733 Ziębice Słowackiego 8 dom mieszkalny pobierz
734 Ziębice Słowackiego 9 dom mieszkalny pobierz
735 Ziębice Słowackiego 10 dom mieszkalny pobierz
736 Ziębice Słowackiego 11 dom mieszkalny pobierz
737 Ziębice Słowackiego 12 dom mieszkalny pobierz
738 Ziębice Słowackiego 13 dom mieszkalny pobierz
739 Ziębice Słowackiego 14 dom mieszkalny pobierz
740 Ziębice Słowackiego 15 dom mieszkalny pobierz
741 Ziębice Słowackiego 16 dom mieszkalny pobierz
742 Ziębice Słowackiego 20 dom mieszkalny pobierz
743 Ziębice Słowackiego 22 dom mieszkalny pobierz
744 Ziębice Słowackiego 24 dom mieszkalny pobierz
745 Ziębice Słowackiego 26 dom mieszkalny pobierz
746 Ziębice Słowackiego 28 dom mieszkalny pobierz
747 Ziębice Słowackiego 32 gospoda, ob. dom mieszkalny pobierz
748 Ziębice Słowackiego 32a dom mieszkalny pobierz
749 Ziębice Sportowa 3 dom mieszkalny pobierz
750 Ziębice Sportowa 5 dom mieszkalny pobierz
751 Ziębice Sportowa 7 i 9 dom mieszkalny pobierz
752 Ziębice Sportowa 7 i 9 ogrodzenie z bramą pobierz
753 Ziębice Sportowa 9 dom mieszkalny pobierz
754 Ziębice Sportowa 10 dom mieszkalny pobierz
755 Ziębice Sportowa 11 dom mieszkalny pobierz
756 Ziębice Sportowa 12 dom mieszkalny pobierz
757 Ziębice Sportowa 13 dom mieszkalny pobierz
758 Ziębice Sportowa 14 dom mieszkalny pobierz
759 Ziębice Sportowa 15 dom mieszkalny pobierz
760 Ziębice Sportowa 16 dom mieszkalny pobierz
761 Ziębice Sportowa 18 dom mieszkalny pobierz
762 Ziębice Stawowa 4 dom mieszkalny pobierz
763 Ziębice Stolarska 11 dom mieszkalny pobierz
764 Ziębice Strażacki pl.  1 dom mieszkalny pobierz
765 Ziębice Strażacki pl.  2 dom mieszkalny pobierz
766 Ziębice Strażacki pl.  7 dom mieszkalny pobierz
767 Ziębice Szpitalny pl. 4 dom mieszkalny pobierz
768 Ziębice Wałowa 1 dom mieszkalny pobierz
769 Ziębice Wałowa 3 dom mieszkalny pobierz
770 Ziębice Wałowa 4 dom mieszkalny pobierz
771 Ziębice Wałowa 5 i 5a dom mieszkalny pobierz
772 Ziębice Wałowa 5 ogrodzenie, brama pobierz
773 Ziębice Wałowa 9 dom mieszkalny pobierz
774 Ziębice Wałowa 10 dom mieszkalny pobierz
775 Ziębice Wałowa 12 dom mieszkalny pobierz
776 Ziębice Wałowa 17 dom mieszkalny pobierz
777 Ziębice Wałowa 19 dom mieszkalny pobierz
778 Ziębice Wałowa 20 dom mieszkalny pobierz
779 Ziębice Wałowa 23 dom mieszkalny pobierz
780 Ziębice Wałowa 23 oficyna mieszkalna przy budynku pobierz
781 Ziębice Wałowa 25 dom mieszkalny pobierz
782 Ziębice Wałowa 27 dom mieszkalny pobierz
783 Ziębice Wałowa 29 dom mieszkalny pobierz
784 Ziębice Wałowa 33 dom  mieszkalny, szkoła pobierz
785 Ziębice Wałowa 35 dom mieszkalny pobierz
786 Ziębice Wałowa 39 dom mieszkalny pobierz
787 Ziębice Wałowa 43 dom mieszkalny pobierz
788 Ziębice Wałowa 44 dom mieszkalny, ob. plebania pobierz
789 Ziębice Wałowa 45 dom mieszkalny pobierz
790 Ziębice Wałowa 47 dom mieszkalny pobierz
791 Ziębice Wałowa 48 dom mieszkalny pobierz
792 Ziębice Wałowa 49 dom mieszkalny pobierz
793 Ziębice Wałowa 50 dom mieszkalny pobierz
794 Ziębice Wałowa 50A dom mieszkalny pobierz
795 Ziębice Wałowa 51 dom mieszkalny pobierz
796 Ziębice Wałowa 53 i 55 dom mieszkalny pobierz
797 Ziębice Wałowa 65 dom mieszkalny pobierz
798 Ziębice Wałowa 69A dom mieszkalny pobierz
799 Ziębice Wałowa 71 i 73 dom mieszkalny pobierz
800 Ziębice Wałowa 75 dom mieszkalny pobierz
801 Ziębice Wałowa 77 dom mieszkalny pobierz
802 Ziębice Wałowa 81 dom mieszkalny pobierz
803 Ziębice Wałowa 83 dom mieszkalny pobierz
804 Ziębice Wałowa 85 dom mieszkalny pobierz
805 Ziębice Wałowa 87 dom mieszkalny pobierz
806 Ziębice Wąska 4 dom mieszkalny pobierz
807 Ziębice Wąska 8 dom mieszkalny pobierz
808 Ziębice Wąska 14 dom mieszkalny pobierz
809 Ziębice Wojska Polskiego 1 dom mieszkalny pobierz
810 Ziębice Wojska Polskiego 1B dom mieszkalny pobierz
811 Ziębice Wojska Polskiego 5 dom mieszkalny pobierz
812 Ziębice Wojska Polskiego 8 dom mieszkalny pobierz
813 Ziębice Wolności pl.  1 oficyna gospodarcza pobierz
814 Ziębice Wolności pl.  2 dom mieszkalny pobierz
815 Ziębice Zamkowa 1 dom mieszkalny pobierz
816 Ziębice Zamkowa 2 dom mieszkalny pobierz
817 Ziębice Zamkowa 2b dom mieszkalny pobierz
818 Ziębice Zamkowa 3 dom mieszkalny pobierz
819 Ziębice Zamkowa 6 dom mieszkalny pobierz
820 Ziębice Zamkowa 8 dom mieszkalny pobierz
821 Ziębice Zamkowa 10 dom mieszkalny pobierz
822 Ziębice Zamkowa 11 dom mieszkalny pobierz
823 Ziębice Zamkowa 13 dom mieszkalny pobierz
824 Ziębice Zamkowa 14 dom mieszkalny pobierz
825 Ziębice Zamkowa 15 dom mieszkalny pobierz
826 Ziębice Zamkowa 16 dom mieszkalny pobierz
827 Ziębice Zamkowa 18 dom mieszkalny pobierz
828 Ziębice Zamkowa 20 dom mieszkalny pobierz
829 Ziębice Zamkowa 22 dom mieszkalny pobierz
830 Ziębice Zamkowa 23 dom mieszkalny pobierz
831 Ziębice Zamkowa 25 dom mieszkalny, ob. biblioteka pobierz
832 Ziębice Zamkowa 26 dom mieszkalny pobierz
833 Ziębice Zamkowa 27 dom mieszkalny pobierz
834 Ziębice Zamkowa 27a dom mieszkalny pobierz
835 Ziębice Zamkowa 29 dom mieszkalny pobierz
836 Ziębice Zamkowa 33 dom mieszkalny pobierz
837 Ziębice Zamkowa 35 dom mieszkalny pobierz
838 Ziębice     stacja filtrów, tzw. Zamek wodny, Park Miejski pobierz
839 Ziębice Garbarska 3 d. remiza strażacka   pobierz
840 Ziębice Kolejowa 45 dworzec PKP pobierz
841 Ziębice Kolejowa 45 wiata peronowa w zespole dworca pobierz
842 Ziębice Kolejowa 45 kolejowa wieża ciśnień pobierz
843 Ziębice Browarna 1b browar, ob. nieużytkowany  pobierz
844 Ziębice Browarna 1b dom mieszkalny z garażem w zespole browaru pobierz
845 Ziębice Browarna 1b budynek przemysłowy I -  w zespole browaru pobierz
846 Ziębice Browarna 1b budynek przemysłowy II - w zespole browaru pobierz
847 Ziębice Browarna 1b budynek przemysłowy III - w zespole browaru pobierz
848 Ziębice Kolejowa 33/35 budynek administracyjny I Zakłady Przetwórstwa Owocowego pobierz
849 Ziębice Kolejowa 41 budynek administracyjny II Zakłady Przetwórstwa Owocowego, ob. dom miesz. pobierz
850 Ziębice Kolejowa 37 budynek portierni Zakładów Przetwórstwa Owocowego pobierz
851 Ziębice Kolejowa 33/35 budynek przemysłowy I - Zakładów Przetwórstwa Owocowego pobierz
852 Ziębice Przemysłowa 38 willa właściciela, ob. dom mieszkalny w zespole Cukrowni pobierz
853 Ziębice Przemysłowa 34 budynek dyrekcji w zespole Cukrowni pobierz
854 Ziębice Przemysłowa 36B budynek remizy, ob. Restauracja pobierz
855 Ziębice Przemysłowa 36A budynek wagi, ob. mieszkalny - w zespole Cukrowni pobierz
856 Ziębice Przemysłowa 34 budynek pakowni cukru - w zespole Cukrowni pobierz
857 Ziębice Przemysłowa 34 budynek produktowni - w zespole Cukrowni pobierz
858 Ziębice Przemysłowa 34 budynek surowni i filtracji - w zespole Cukrowni pobierz
859 Ziębice Przemysłowa 34 budynek biura technicznego - w zespole Cukrowni pobierz
860 Ziębice Przemysłowa 34 budynek krajalnicy - w zespole Cukrowni pobierz
861 Ziębice Przemysłowa 34 budynek płuczki buraków - w zespole Cukrowni pobierz
862 Ziębice Przemysłowa 34 budynek suszarni cukru - w zespole Cukrowni pobierz
863 Ziębice Przemysłowa 34 budynek pras wysłodowych - w zespole Cukrowni pobierz
864 Ziębice Przemysłowa 34 budynek  kotłowni - w zespole Cukrowni pobierz
865 Ziębice Przemysłowa 34 budynek wapniarni - w zespole Cukrowni pobierz
866 Ziębice Przemysłowa 34 budynek suszarni wysłodków - w zespole Cukrowni pobierz
867 Ziębice Przemysłowa 34 budynek wysłodów suszonych - w zespole Cukrowni pobierz
868 Ziębice Przemysłowa 34 budynek wagi kolejowej - w zespole Cukrowni pobierz
869 Ziębice Przemysłowa 36 budynek mieszkalny - stolarnia   w zespole Cukrowni pobierz
870 Ziębice Przemysłowa 34 budynek magazynu cukru - w zespole Cukrowni pobierz
871 Ziębice Przemysłowa 40 budynek przemysłowy II ZMCiK pobierz
872 Ziębice Przemysłowa 40 budynek przemysłowy III ZMCiK   pobierz
873 Ziębice Przemysłowa 40 budynek przemysłowy IV ZMCiK pobierz
874 Ziębice Przemysłowa 40 budynek przemysłowy V ZMCiK pobierz
875 Ziębice Przemysłowa 40 budynek przemysłowy VII ZMCiK pobierz
876 Ziębice Przemysłowa 40 budynek przemysłowy VIII ZMCiK pobierz
877 Ziębice Przemysłowa 40 budynek przemysłowy X ZMCiK pobierz
878 Ziębice Przemysłowa 40 budynek przemysłowy XI ZMCiK pobierz
879 Ziębice Przemysłowa 40 komin ZMCiK pobierz
880 Ziębice Przemysłowa 40 budynek administracyjny, ob. ambulatorium ZMCiK pobierz
881 Ziębice Przemysłowa 40 budynek administracyjny ZMCiK pobierz
882 Ziębice Sportowa 17 budynek zarządcy rzeźni, ob. dom mieszkalny pobierz
883 Ziębice Sportowa 17 budynek rzeźni - ubojnia, ob.. Magazyn pobierz
884 Ziębice Sportowa 17 budynek gospodarczy w zespole rzeźni pobierz
885 Ziębice Sportowa 17 brama w zespole rzeźni pobierz
886 Ziębice Stolarska 3 budynek administracyjno-przemysłowy browaru, ob. Sp. Ogrodowo-Pszczelarska pobierz
887 Ziębice Stolarska 3 budynek przemysłowy browaru, ob. Sp. Ogrodowo-Pszczelarska pobierz
888 Ziębice Wałowa 46 mleczarnia, ob., dom miesz- usług pobierz
889 Ziębice Wałowa 69 młyn gospodarczy, ob.. Dom mieszkalny pobierz
890 Ziębice Wojska Polskiego   transformator pobierz
Zespoły/Stanowiska/Obszary/Układy
 L.p. Miejscowość Ulica Nr Zespół/Stanowisko/Obszar/Układ Obwieszczenie
1 Biernacice     zespół folwarku pobierz
2 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 49 pobierz
3 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 50 pobierz
4 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 51 pobierz
5 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 52 pobierz
6 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 26, stanowisko leży w obrębie miejscowości Nieszków pobierz
7 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 53 pobierz
8 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 54 pobierz
9 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 55 pobierz
10 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 56, stanowisko leży w obrębie miejscowości Nieszków pobierz
11 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 82, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
12 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 83, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
13 Biernacice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 48 pobierz
14 Biernacice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ZESPOŁU OSADNICZEGO WZDŁUŻ CIEKU NA WSCHÓD OD MIEJSCOWOŚCI (52-56/91-28), obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 4, 6-9, nr na obszarze: 52-56 pobierz
15 Biernacice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 91-28, 92-28 pobierz
16 Biernacice     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
17 Bożnowice     zespół kościelny pobierz
18 Bożnowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 19, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
19 Bożnowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 8 pobierz
20 Bożnowice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 89-29 pobierz
21 Bożnowice     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
22 Brukalice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 11 pobierz
23 Brukalice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 12 pobierz
24 Brukalice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 110 pobierz
25 Brukalice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 13, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
26 Brukalice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 89-28 pobierz
27 Czerńczyce   69/70 zespół dworski pobierz
28 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 9 pobierz
29 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 10 pobierz
30 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 26 pobierz
31 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 35 pobierz
32 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 68 pobierz
33 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 69 pobierz
34 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 70 pobierz
35 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 25 pobierz
36 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 24 pobierz
37 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 71 pobierz
38 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 72 pobierz
39 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 73 pobierz
40 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 74 pobierz
41 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 75 pobierz
42 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 15, nr na obszarze: 76 pobierz
43 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 16, nr na obszarze: 77 pobierz
44 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 17, nr na obszarze: 78 pobierz
45 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 18, nr na obszarze: 95 pobierz
46 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 19, nr na obszarze: 99, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
47 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 20, nr na obszarze: 100, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
48 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 21, nr na obszarze: 101, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
49 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-27, nr w miejscowości: 22, nr na obszarze: 15 pobierz
50 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-27, nr w miejscowości: 23, nr na obszarze: 16 pobierz
51 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-27, nr w miejscowości: 24, nr na obszarze: 17 pobierz
52 Czerńczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-27, nr w miejscowości: 25, nr na obszarze: 18 pobierz
53 Czerńczyce     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 90-27, 90-28 pobierz
54 Czerńczyce     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ ZESPOŁU OSADNICZEGO WZDŁUŻ CIEKU NA PŁN OD MIEJSCOWOŚCI, obszar AZP: 90-27, 90-28, nr w miejscowości: 3, 4, 8, 9, 16-18, nr na obszarze (90-28): 24-26, 35, 77, 78, 95 pobierz
55 Czerńczyce     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
56 Dębowiec     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 9 pobierz
57 Dębowiec     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 10, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
58 Dębowiec     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 11, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
59 Głęboka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 3 pobierz
60 Głęboka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 1 pobierz
61 Głęboka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-29, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 4 pobierz
62 Głęboka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-29, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 5 pobierz
63 Głęboka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-29, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 6 pobierz
64 Głęboka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-29, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 7 pobierz
65 Głęboka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 2, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
66 Głęboka     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 92-29, 93-29 pobierz
67 Głęboka     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
68 Henryków Cystersów pl., Henryka Brodatego    zespół klasztorny opactwa cystersów pobierz
69 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 5 pobierz
70 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 6 pobierz
71 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 37 pobierz
72 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 44 pobierz
73 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 45 pobierz
74 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 46 pobierz
75 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 47 pobierz
76 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 48 pobierz
77 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 49 pobierz
78 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 50 pobierz
79 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 52 pobierz
80 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 89 pobierz
81 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 96, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
82 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 105, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
83 Henryków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 15, nr na obszarze: 107 pobierz
84 Henryków      HISTORYCZNY UKŁAD PRZESTRZENNY OBEJMUJĄCY ZESPÓŁ MŁYNA I OSADĘ KOLEJOWĄ pobierz
85 Henryków      OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA WRAZ Z OBSZAREM ZESPOŁU POCYSTERSKIEGO, obszar AZP: 90-28 pobierz
86 Henryków      HISTORYCZNY UKŁAD PRZESTRZENNY OBEJMUJĄCY ZESPÓŁ POCYSTERSKI I OSADĘ pobierz
87 Henryków      WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO ZESPÓŁ POCYSTERSKI I OSADĘ W HENRYKOWIE DECYZJĄ NR A/4907 Z DNIA 25.02.2011 pobierz
88 Jasienica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 18, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
89 Kalinowice Dolne     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 3 pobierz
90 Kalinowice Górne     zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem pobierz
91 Kalinowice Górne     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 1 pobierz
92 Kalinowice Górne     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 2 pobierz
93 Kalinowice Górne     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 10 pobierz
94 Kalinowice Górne     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 7 pobierz
95 Kalinowice Górne     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 90-29 pobierz
96 Kalinowice Górne     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
97 Krzelków      zespół kościelny pobierz
98 Krzelków    21 zespół dworu sołtysiego: pobierz
99 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 11 pobierz
100 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 90, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
101 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 36 pobierz
102 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 30 pobierz
103 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 27 pobierz
104 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 53 pobierz
105 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 51 pobierz
106 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 32 pobierz
107 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 31 pobierz
108 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 29 pobierz
109 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 28 pobierz
110 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 34 pobierz
111 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 33 pobierz
112 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 54 pobierz
113 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 15, nr na obszarze: 56 pobierz
114 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 16, nr na obszarze: 57 pobierz
115 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 17, nr na obszarze: 58 pobierz
116 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 18, nr na obszarze: 91 pobierz
117 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 19, nr na obszarze: 65 pobierz
118 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 20, nr na obszarze: 66 pobierz
119 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 21, nr na obszarze: 67 pobierz
120 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 22, nr na obszarze: 82 pobierz
121 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 23, nr na obszarze: 83 pobierz
122 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 24, nr na obszarze: 92 pobierz
123 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 25, nr na obszarze: 98, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
124 Krzelków      STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 26, nr na obszarze: 106, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
125 Krzelków      OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 90-28 pobierz
126 Krzelków      OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ ZESPOŁU OSAD WZDŁUŻ CIEKU WODNEGO ZA ZACHÓD I PŁN-ZACH OD MIEJSCOWOŚCI, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 4, 5, 8-11, 13, 18, 23, 24, nr na obszarze: 3, 27-30, 32, 33, 83, 91, 92 pobierz
127 Krzelków      HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
128 Lipa     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 59 pobierz
129 Lipa     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 60 pobierz
130 Lipa     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 103, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
131 Lubnów     zespół kościelny pobierz
132 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 1 pobierz
133 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 2 pobierz
134 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 3 pobierz
135 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 4 pobierz
136 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 5 pobierz
137 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 6 pobierz
138 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 25, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
139 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 26, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
140 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 27 pobierz
141 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 28 pobierz
142 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 20 pobierz
143 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 21 pobierz
144 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 22 pobierz
145 Lubnów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 23 pobierz
146 Lubnów     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 92-28; 93-28 pobierz
147 Lubnów     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
148 Niedźwiednik     zespół kościelny pobierz
149 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 43 pobierz
150 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 58 pobierz
151 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 59 pobierz
152 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 60 pobierz
153 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 61 pobierz
154 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 62 pobierz
155 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 63 pobierz
156 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 64 pobierz
157 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 65 pobierz
158 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 66 pobierz
159 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 67 pobierz
160 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 68 pobierz
161 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 68 pobierz
162 Niedźwiednik     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 23, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
163 Niedźwiednik     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 91-27; 91-28 pobierz
164 Niedźwiednik     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
165 Niedźwiedź     zespół kościelny pobierz
166 Niedźwiedź     zespół folwarczny - POHZ pobierz
167 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 7 pobierz
168 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 8 pobierz
169 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 9 pobierz
170 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 10 pobierz
171 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 11 pobierz
172 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 12 pobierz
173 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 13 pobierz
174 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 14 pobierz
175 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 15 pobierz
176 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 16 pobierz
177 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 17 pobierz
178 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 18 pobierz
179 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 19 pobierz
180 Niedźwiedź     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 20 pobierz
181 Niedźwiedź     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 92-28 pobierz
182 Niedźwiedź     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
183 Nowina   22/23 zespół folwarczny  pobierz
184 Nowy Dwór     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 7 pobierz
185 Nowy Dwór     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 8 pobierz
186 Nowy Dwór     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 41 pobierz
187 Nowy Dwór     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 42 pobierz
188 Nowy Dwór     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 43 pobierz
189 Nowy Dwór     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 55 pobierz
190 Nowy Dwór     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 94 pobierz
191 Nowy Dwór     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 97, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
192 Osina Mała     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 7 pobierz
193 Osina Mała     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 8 pobierz
194 Osina Mała     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 9 pobierz
195 Osina Mała     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 22 pobierz
196 Osina Mała     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 23 pobierz
197 Osina Mała     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA WRAZ Z ZESPOŁEM OSAD PO ZACHODNIEJ STRONIE DROGI DO STARCZÓWKA, obszar AZP: 91-28 pobierz
198 Osina Wielka     zespół kościelny pobierz
199 Osina Wielka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 2 pobierz
200 Osina Wielka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 3 pobierz
201 Osina Wielka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 4 pobierz
202 Osina Wielka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 5 pobierz
203 Osina Wielka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 6 pobierz
204 Osina Wielka     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 20 pobierz
205 Pomianów Dolny     zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem pobierz
206 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 9 pobierz
207 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 10 pobierz
208 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 11 pobierz
209 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 12 pobierz
210 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 13 pobierz
211 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 14 pobierz
212 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 15 pobierz
213 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 16 pobierz
214 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 17 pobierz
215 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 18 pobierz
216 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 19 pobierz
217 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-29, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 1 pobierz
218 Pomianów Dolny     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 93-29, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 2, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
219 Pomianów Dolny     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
220 Raczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 3 pobierz
221 Raczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 113 pobierz
222 Raczyce     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 114 pobierz
223 Raczyce     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 89-28 pobierz
224 Rososznica     zespół kościelny pobierz
225 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 13 pobierz
226 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 14 pobierz
227 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 15, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
228 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 16 pobierz
229 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 69 pobierz
230 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 70 pobierz
231 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 71 pobierz
232 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 72 pobierz
233 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 73 pobierz
234 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 74 pobierz
235 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 75 pobierz
236 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 76 pobierz
237 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 77 pobierz
238 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 78 pobierz
239 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 15, nr na obszarze: 79 pobierz
240 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 16, nr na obszarze: 80 pobierz
241 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 17, nr na obszarze: 84, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
242 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 18, nr na obszarze: 85, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
243 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 19, nr na obszarze: 91, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
244 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 20, nr na obszarze: 92, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
245 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 21, nr na obszarze:94, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
246 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 22, nr na obszarze: 95, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
247 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 23, nr na obszarze: 14 pobierz
248 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 24, nr na obszarze: 15 pobierz
249 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 25, nr na obszarze: 16 pobierz
250 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 26, nr na obszarze: 17 pobierz
251 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 27, nr na obszarze: 18 pobierz
252 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 28, nr na obszarze: 19 pobierz
253 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 29, nr na obszarze: 20 pobierz
254 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 30, nr na obszarze: 21 pobierz
255 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 31, nr na obszarze: 71 pobierz
256 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 32, nr na obszarze: 72 pobierz
257 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 33, nr na obszarze: 73 pobierz
258 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 34, nr na obszarze: 74 pobierz
259 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 35, nr na obszarze: 75 pobierz
260 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 36, nr na obszarze: 76 pobierz
261 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 37, nr na obszarze: 77 pobierz
262 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 38, nr na obszarze: 78 pobierz
263 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 39, nr na obszarze: 79 pobierz
264 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 40, nr na obszarze: 80 pobierz
265 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 41, nr na obszarze: 81 pobierz
266 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 42, nr na obszarze: 82 pobierz
267 Rososznica     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-27, nr w miejscowości: 43, nr na obszarze: 83 pobierz
268 Rososznica     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA WRAZ Z ZESPOŁEM OSAD PO ZACHODNIEJ I PŁD-ZACH STRONIE MIEJSCOWOŚCI, obszar AZP: 91-27; 91-28 pobierz
269 Rososznica     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
270 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 18 pobierz
271 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 17 pobierz
272 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 40 pobierz
273 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 41 pobierz
274 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 42 pobierz
275 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 44 pobierz
276 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 45 pobierz
277 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 46 pobierz
278 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 47 pobierz
279 Służejów     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 48 pobierz
280 Służejów     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 91-28 pobierz
281 Służejów     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
282 Starczówek     zespół kościelny pobierz
283 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 46 pobierz
284 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 47 pobierz
285 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 3 pobierz
286 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 4 pobierz
287 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 1 pobierz
288 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 2 pobierz
289 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 4 pobierz
290 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 5 pobierz
291 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 6 pobierz
292 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 1 pobierz
293 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 3 pobierz
294 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 19 pobierz
295 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 20 pobierz
296 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 5, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
297 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 15, nr na obszarze: 6, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
298 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 16, nr na obszarze: 7, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
299 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 17, nr na obszarze: 8, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
300 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 18, nr na obszarze: 9, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
301 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 19, nr na obszarze: 10, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
302 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 20, nr na obszarze: 11 pobierz
303 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 92-29, nr w miejscowości: 21, nr na obszarze: 12 pobierz
304 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 22, nr na obszarze: 7 pobierz
305 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 23, nr na obszarze: 8 pobierz
306 Starczówek     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 24, nr na obszarze: 21 pobierz
307 Starczówek     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 91-28; 91-29; 92-28; 92-29 pobierz
308 Starczówek     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
309 Wadochowice     zespół kościelny pobierz
310 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 10 pobierz
311 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 96 pobierz
312 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 97 pobierz
313 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 98 pobierz
314 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 99 pobierz
315 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 100 pobierz
316 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 101 pobierz
317 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 102 pobierz
318 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 103 pobierz
319 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 104 pobierz
320 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 105 pobierz
321 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 106 pobierz
322 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 107 pobierz
323 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 108 pobierz
324 Wadochowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 15, nr na obszarze: 109 pobierz
325 Wadochowice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 89-28 pobierz
326 Wadochowice     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
327 Wigańcice     zespół kościelny pobierz
328 Wigańcice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 9 pobierz
329 Wigańcice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 90-29 pobierz
330 Wigańcice     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
331 Witostowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-29, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 6 pobierz
332 Witostowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-29, nr w miejscowości: 2, nr na obszarze: 7 pobierz
333 Witostowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 14 pobierz
334 Witostowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 15 pobierz
335 Witostowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 16 pobierz
336 Witostowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 111 pobierz
337 Witostowice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 89-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 112 pobierz
338 Witostowice     OBSZAR OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ 2 GRODZISK Z WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA, obszar AZP: 89-29 pobierz
339 Witostowice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 89-28, 89-29 pobierz
340 Witostowice     HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
341 Ziębice     zespół kościelny Św. Jerzego pobierz
342 Ziębice Kolejowa   zespół klasztorny pobierz
343 Ziębice Browarna 1b  zespół budowlany browaru pobierz
344 Ziębice Kolejowa 33/35 zespół budynków zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego Seidla pobierz
345 Ziębice Przemysłowa 34 zespół budowlany cukrowni pobierz
346 Ziębice Sportowa 17 zespół budowlany rzeźni pobierz
347 Ziębice Stolarska 3 zespół budowlany browaru pobierz
348 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 11 pobierz
349 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 2, nr na bszarze: 25 pobierz
350 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 3, nr na obszarze: 27 pobierz
351 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 4, nr na obszarze: 28 pobierz
352 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 10 pobierz
353 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 29 pobierz
354 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 30 pobierz
355 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 31 pobierz
356 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 32 pobierz
357 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 33 pobierz
358 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 34 pobierz
359 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 35 pobierz
360 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 36 pobierz
361 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 37 pobierz
362 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 15, nr na obszarze: 38 pobierz
363 Ziębice obr. Nieszków   STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 16, nr na obszarze: 24 pobierz
364 Ziębice obr. Nieszków   OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA, obszar AZP: 91-28 pobierz
365 Ziębice obr. Nieszków   HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI pobierz
366 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 1, nr na obszarze: 38, stanowisko leży w obrębie miejscowości Lipa pobierz
367 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 5, nr na obszarze: 40, stanowisko leży w obrębie miejscowości Lipa pobierz
368 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 6, nr na obszarze: 39 pobierz
369 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 7, nr na obszarze: 61, stanowisko znajduje się w obrębie miejscowości Lipa pobierz
370 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 8, nr na obszarze: 62, stanowisko znajduje się w obrębie miejscowości Lipa pobierz
371 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 9, nr na obszarze: 63 pobierz
372 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-28, nr w miejscowości: 10, nr na obszarze: 64 pobierz
373 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 11, nr na obszarze: 12 pobierz
374 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 12, nr na obszarze: 39 pobierz
375 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 13, nr na obszarze: 81 pobierz
376 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 14, nr na obszarze: 86, stanowisko bez lokalizacji pobierz
377 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 15, nr na obszarze: 87, stanowisko bez lokalizacji pobierz
378 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 16, nr na obszarze: 88, stanowisko bez lokalizacji pobierz
379 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 17, nr na obszarze: 89, stanowisko bez lokalizacji pobierz
380 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 18, nr na obszarze: 90, stanowisko bez lokalizacji pobierz
381 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-28, nr w miejscowości: 19, nr na obszarze: 93, stanowisko bez lokalizacji pobierz
382 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 20, nr na obszarze: 4 pobierz
383 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 90-29, nr w miejscowości: 21, nr na obszarze: 6 pobierz
384 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 22, nr na obszarze: 12 pobierz
385 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 23, nr na obszarze: 13 pobierz
386 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 24, nr na obszarze: 14 pobierz
387 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 25, nr na obszarze: 15 pobierz
388 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 26, nr na obszarze: 16 pobierz
389 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 27, nr na obszarze: 17 pobierz
390 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 28, nr na obszarze: 18 pobierz
391 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 29, nr na obszarze: 19 pobierz
392 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 30, nr na obszarze: 21, stanowisko bez lokalizacji pobierz
393 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 31, nr na obszarze: 22, stanowisko bez lokalizacji pobierz
394 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 32, nr na obszarze: 23, stanowisko bez lokalizacji pobierz
395 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 33, nr na obszarze: 24, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
396 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 34, nr na obszarze: 25, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
397 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 35, nr na obszarze: 26, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
398 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 36, nr na obszarze: 27, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
399 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 37, nr na obszarze: 28, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
400 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 38, nr na obszarze: 29, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
401 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 39, nr na obszarze: 30, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
402 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 40, nr na obszarze: 31, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
403 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 41, nr na obszarze: 32, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
404 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 42, nr na obszarze: 33, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
405 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 43, nr na obszarze: 34, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
406 Ziębice     STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, obszar AZP: 91-29, nr w miejscowości: 44, nr na obszarze: 35, Stanowisko bez lokalizacji pobierz
407 Ziębice     ŹRÓDEŁKO CYRYLA I TEREN PŁUCZEK KOPALNIANYCH NA WZGÓRZU ZA ŹRÓDEŁKIEM pobierz
408 Ziębice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ TERENU ŹRÓDEŁKA CYRYLA I TERENU PŁUCZEK KOPALNIANYCH NA WZGÓRZU ZA ŹRÓDEŁKIEM, obszar AZP: 90-28 pobierz
409 Ziębice     MIEJSCOWOŚĆ O GENEZIE ŚREDNIOWIECZNEJ W GRANICACH UKŁADU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW WRAZ Z OBSZAREM HISTORYCZNYCH PRZEDMIEŚĆ I OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ PRZEBIEGU STARYCH SZLAKÓW HANDLOWYCH ORAZ BUDOWLI ŚREDNIOWIECZNYCH (MURY MIEJSKIE I OBSZAR FOSY) pobierz
410 Ziębice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ MIEJSCOWOŚCI O GENEZIE ŚREDNIOWIECZNEJ W GRANICACH UKŁADU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW WRAZ Z OBSZAREM HISTORYCZNYCH PRZEDMIEŚĆ I OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ PRZEBIEGU STARYCH SZLAKÓW HANDLOWYCH ORAZ BUDOWLI ŚREDNIOWIECZNYCH (MURY MIEJSKIE I OBSZAR FOSY), obszar AZP: 91-28; 91 29 pobierz
411 Ziębice     OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOOGICZNJE DLA TERENU NOWOŻYTNEGO FORTU W REJONIE UL. OTMUCHOWSKIEJ, obszar AZP: 91-28 pobierz
412 Ziębice     UKŁAD URBANISTYCZNY MIASTA ZIĘBICE pobierz
413 Ziębice     UKŁAD WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NUMEREM 418 DECYZJĄ D NIA 12.02.1957 R., obszar AZP: 91-28 pobierz
414 Ziębice     UKŁAD URBANISTYCZNY ENKLAWY XIX-WIECZNEJ I XX-WIECZNEJ ZABUDOWY USTUOWANEJ WZDŁUŻ ULICY PRZEMYSŁOWEJ (WRAZ Z ZAKŁADAMI PRZEMYSŁOWYMI- FABRYKI CERAMICZNEJ I CUKROWNI) pobierz
415 Ziębice     UKŁAD URBANISTYCZNY ENKLAWY XIX-WIECZNEJ I XX-WIECZNEJ ZABUDOWY USTUOWANEJ WZDŁUŻ ULIC KOLEJOWEJ, GAZOWEJ I CHROBREGO WRAZ ZAKŁADAMI PRZEMYSŁOWYMI pobierz
416 Ziębice     UKŁAD URBANISTYCZNY ENKLAWY XIX-WIECZNEJ I XX-WIECZNEJ ZABUDOWY USTUOWANEJ WZDŁUŻ ULICY WOJSKA POLSKIEGO I JEJ KONTYNUACJI WRAZ Z RZEŹNIĄ pobierz
417 Ziębice     UKŁAD URBANISTYCZNY ENKLAWY ZABUDOWY OTOCZONEJ ULICAMI WAŁOWĄ, GLIWICKĄ, PARKOWĄ I GÓRNĄ pobierz

Metryka

sporządzono
2022-05-31 przez Miszczycha Bartosz
udostępniono
2022-05-31 00:00 przez Miszczycha Bartosz
zmodyfikowano
2022-06-01 16:13 przez Miszczycha Bartosz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
688
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.