Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Miejskim w Ziębicach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Miejskim w Ziębicach, bieżące, menu 1351 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Miejskim w Ziębicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Miejskim w Ziębicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Euaropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim jest Burmistrz Ziębic z siedzibą przy ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, tel. 74 8 163 870, fax: 74 8 191 212, e-mail: urzad@ziebice.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny bądź e-mailowy: iod@ziebice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

       - art. 6 ust. 1 lit. c. RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

       - art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej

          powierzonej administratorowi,

       - art. 6 ust. 1 lit. b – realizowanie zawartych umów,

   W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/a dane będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom czy operatorom pocztowym.

5. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

8. Podanie danych jest niezbędne w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami.

Metryka

data wytworzenia
2018-05-25
data udostępnienia
2018-05-25
sporządzone przez
opublikowane przez
Marek Lizis
ilość odwiedzin
828
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.