Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Ochrona danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona danych osobowych , bieżące, menu 1351 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe mogą być administrowane przez jednego z sześciu Administratorów danych osobowych: Gminę Ziębice, Radę Miejską w Ziębicach, Burmistrza Ziębic, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Miejski w Ziębicach, lub Komendanta Straży Miejskiej w Ziębicach. Określenie właściwego administratora jest zależne od tego, który podmiot w ramach danego zadania faktycznie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Wszyscy ww. administratorzy wyznaczyli tego samego Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować w następujący sposób: 

  • telefonicznie pod nr 74 8 163 870,
  • mailowo: iod@ziebice.pl ,
  • listownie pod adresem: Urząd Miejski w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice.

Dane osobowe są najczęściej przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych może być również umowa lub dążenie do jej zawarcia, zgoda osoby, której dane dotyczą albo prawnie uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych wyznaczają przepisy o archiwizacji, czyli rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późń. zm.).

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną dla administratorów.

Osobom których dane dotyczą przysługują prawa żądania: dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. O tym czy dane uprawnienie faktycznie przysługuje i jak może być realizowane decyduje podstawa przetwarzania. Wszystkie ww. uprawnienia mogą być realizowane wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

W przypadku zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych:

Zarządzenie nr 193/2020 Burmistrza Ziębic w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych (zobacz)

Wprowadzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej w Ziębicach (zobacz)

Aktualizacja Polityki Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej w Ziębicach (zobacz)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ziębicach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z określeniem opłat za gospodarowanie odpadami

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naliczaniem podatków i opłat lokalnych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z poborem opłat w Strefie Płatnego Parkowania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zamówieniach poniżej kwoty 130 000.00 zł oraz w zamówieniach o wartości równej lub powyżej kwoty 130 000.00 zł

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2010 r. - Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem debaty o stanie gminy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem skargi do Burmistrza Ziębic

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem skargi do Rady Miejskiej w Ziębicach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem sprawy według właściwości

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o wydanie dokumentacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem miejskim na terenie Gminy Ziębice

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wynajmem świetlicy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o uznanie za pomnik przyrody

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o sprzedaż lokalu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o przydział mieszkania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem czynności w bazie CEIDG

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem egzekucji administracyjnej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rezerwacją stanowiska handlowego na targowisku gminnym „Mój Rynek”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nawiązaniem stosunku pracy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem rejestru osób posiadających szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych w celu ochrony zdrowia pracowników i osób odwiedzających Urząd Miejski w Ziębicach

Klauza dotycząca przetwarzania danych w celu realizacji programu opieki nad zwierzętami

Metryka

data wytworzenia
2018-05-25
data udostępnienia
2018-05-25
sporządzone przez
Sołtysiak Amelia
opublikowane przez
Mitak Szymon
ilość odwiedzin
1154
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.