Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Ziębice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / INFORMACJE  / Druki do pobrania
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Druki do pobrania Druki do pobrania


 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierz

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeni dowodu osobistego pobierz

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pobierz

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym pobierz

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym pobierz

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa pobierz

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia pobierz

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu pobierz

Wniosek o uzupełnienie aktu pobierz

Wniosek o sprostowanie aktu pobierz

Wniosek o wydanie odpisu pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia  stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym pobierz

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska pobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pobierz

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B pobierz

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców pobierz

Zgłoszenie pobytu stałego pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego pobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące pobierz

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy pobierz

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL pobierz

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym pobierz

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych pobierz

 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Wniosek o przydział (zamianę) mieszkania pobierz

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego pobierz

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pobierz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierz (doc) pobierz (pdf)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierz (doc) pobierz (pdf) 

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierz

Wniosek o wydanie opinii zgodności proponowanego podziału działki pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową pobierz

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego  pobierz

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (2018r.) pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność budynku mieszkalnego jednorodzinnego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność lokalu użytkowego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność budynku gospodarczego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność garażu pobierz

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej pobierz

 

Wydział Finansowy

Druki obowiązujące od 01.07.2019 roku las,nieruchomości,grunty

-------------------------------------------------

Las

--------------------------------------------------

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Informacja o lasach IL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2

Załącznik do informacji o lasach ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach ZIL-3

---------------------------------------------------

Nieruchomości

--------------------------------------------------

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

-----------------------------------------------------

Podatek Rolny

------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3

Podanie o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego DOC

Podanie o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego PDF

--------------------------------------------------------------

 

Deklaracja na podatek leśny pobierz

Informacja w sprawie podatku leśnego pobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości  pobierz załączniki załącznik Nr 1 załącznik Nr 2 WERSJA PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości  pobierz załączniki załącznik Nr 1 załącznik Nr 2 WERSJA DOC

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości pobierz

DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych obow. od 2019 r. - pobierz

DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych obow. od 2019 r. - pobierz

Deklaracja na podatek od środków transportu pobierz załącznik pobierz Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz

Deklaracja na podatek rolny pobierz

Informacja w sprawie podatku rolnego pobierz

Druk o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach pobierz

Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy  pobierz

 

Pobierz D1 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  w wersji pdf (do wydruku i ręcznego wypełnienia)

  • Dla nieruchomości zamieszkałych:

- jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 15 zł za jednego mieszkańca miesięcznie,

- jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 23 zł za jednego mieszkańca miesięcznie.

 

UWAGA! Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie, wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pobierz D2 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz części nieruchomości zamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy w wersji pdf (do wydruku i ręcznego wypełnienia)

 

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

- jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) za pojemnik pojemności 0,06 m3 w wysokości: 45,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 75,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 w wysokości: 120,00 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 w wysokości: 375,00 zł;

5) za pojemnik o pojemności 7 m3 w wysokości: 2.296,39 zł;

6) za pojemnik o pojemności 10 m3 w wysokości: 2.906,85 zł;

7) za pojemnik o pojemności 11 m3 w wysokości: 3.113,30 zł.    

             

- jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) o pojemności 0,06 m3 w wysokości: 8,50 zł;

2) o pojemności 0,12 m3 w wysokości: 14,50 zł;

3) o pojemności 0,24 m3 w wysokości: 23,50 zł;

4) o pojemności 1,1 m3 w wysokości: 74,50 zł;

5) o pojemności 7 m3 w wysokości: 459,00 zł;

6) o pojemności 10 m3 w wysokości: 581,00 zł;

7) o pojemności 11 m3 w wysokości: 622,00 zł.

 

UWAGA! Kwota opłaty stanowi sumę iloczynów ilości pojemników i kwotę opłaty za dany pojemnik

 

 

Pobierz D3 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w wersji pdf (do wydruku i ręcznego wypełnienia)

 

Dla ogrodów działkowych:

- jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny: 14,54 zł za rok za jedną działkę,

- jeżeli odpady komunalne nie są zbieranei odbierane w sposób selektywny: 17,83 zł za rok za jedną działkę.

 

 

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji

Formularz CEiDG-1 (działalność gospodarcza) pobierz

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /  na miejscu sprzedaży  pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem / na miejscu sprzedaży  pobierz

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówce w roku 2019  pobierz

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pobierz
 
 
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
 
Wniosek o wydanie abonamentu dla strefy parkowania w Ziębicach dla osoby fizycznej  pobierz
 
Wniosek o wydanie abonamentu dla strefy parkowania w Ziębicach dla przedsiębiorców  pobierz
 
 
Wydział Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów pobierz

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej pobierz

Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobierz

Oświadczenie pobierz

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej pobierz

 

Regulamin w sprawie określenia zasad uczestnictwa w zadaniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2018" pobierz

Załącznik Nr 1 Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu  "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2018" pobierz

Załącznik Nr 2 Obmiar zadania pobierz

Załącznik Nr 3 Upoważnienie pobierz

Załącznik Nr 4 Oświadczenie pobierz

Załącznik Nr 5 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest pobierz

Załącznik Nr 6 Informacja o wyrobach zawierających azbest pobierz

Załącznik Nr 7 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone - wzór pobierz

Załącznik Nr 8 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Ziębice pobierz

Załącznik Nr 9 Oświadczenie o pomocy de minimis  pobierz

Załącznik Nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz   

Załącznik Nr 11 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pobierz 

Zgłoszenie budowlane pobierz

 

Wydział Ogólny

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie pobierz

 

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego

Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym prowadzonym przez Ochotnicza Straż Pożarną pobierz

 

Samodzielne Stanowisko do spraw kontroli

Plan kontroli wewnętrznej- WZÓR pobierz

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli- WZÓR pobierz

Zalecenia pokontrolne- WZÓR pobierz

Sprawozdanie z realizacji zaleceń- WZÓR pobierz

Ocena skuteczności kontroli za dany rok- WZÓR pobierz

 

Inne druki

Oświadczenie majątkowe radnego pobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym pobierz

 

Druki ZFŚS

Oświadczenie o dochodzie pobierz

Wniosek o przyznanie świadczenia pobierz

Wniosek o przyznanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe pobierz

Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe pobierz

Poręczenie pożyczki na cele mieszkaniowe pobierzdata wytworzenia2019-08-13
data udostępnienia2019-08-13
sporządzone przezMariola Wrońska
opublikowane przezMateusz Osiecki
ilość odwiedzin1976
rejestr zmianzobacz »
Gmina Ziębice, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, tel.: 74 8 163 870, fax: 74 8191 212, urzad@ziebice.pl, www.ziebice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@