Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ziębice
Menu góra
Strona startowa FINANSE I BUDŻET Budżet Informacje RIO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje RIO, bieżące, menu 1310 - BIP - Gmina Ziębice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje RIO

Informacje RIO

Uchwała nr XIII/13/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie opinii i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 623/VIII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 634/VIII/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 rok  

Uchwała nr III/24/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr 497/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023 - 2042 oraz w uchwale nr 498/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Uchwała nr III/23/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 498/VIII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Uchwała nr III/128/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok 

Uchwała nr III/127/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na 2023 rok

Uchwała nr III/80/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16.09.2022 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 rok

Uchwała nr III/36/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok 

Uchwała nr III/24/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 370/VIII/2021 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040 oraz w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 371/VIII/2021 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok

Uchwała nr III/23/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 371/VIII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2022 rok

Uchwała nr III/59/2021 Składu Orzekającego Regionalne jIzby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opinii uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022. 

Uchwała nr III/58/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na 2022 rok.

Uchwała nr V/20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 255/VIII/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok

Uchwała nr V/17/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 254/VIII/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2021-2030 oraz w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 255/VIII/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok

Uchwała nr V/119/2020 Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała nr V/118/2020 Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej  Gminy Ziębice na 2021 rok

Uchwała nr V/85/2020 Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziębice za I półrocze 2020 r.

Uchwała nr V/34/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2019 rok.

Uchwała nr V/23/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 152/VIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ziębicena lata 2020-2030 oraz w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 151/VIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

Uchwałą nr V/22/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 151/VIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

Uchwała nr V/141/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr V/140/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr V/139/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na 2020 rok

Uchwała nr V/42/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2018 rok

Uchwała nr V/19/2019 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 19/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019 - 2030 oraz w uchwale Rady Miejskiej nr 18/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

Uchwała nr V/18/2019 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 18/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

Uchwała nr V/176/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr V/175/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na 2019 rok 

Uchwała nr V/90/2018 Składu Orzekająceg Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2017 rok

Uchwała Nr IV/136/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2015 rok

Uchwała Nr IV/291/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr IV/290/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2016.

Uchwała Nr IV/289/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr IV/195/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziębice za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr IV/149/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2014 rok

Uchwała Nr IV/90/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2014 rok

Uchwała Nr IV/38/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2015

Uchwała nr IV/37/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w Uchwale Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2015

Uchwała Nr IV/270/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr IV/269/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w proejkcie uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr IV/268/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2015

Uchwała Nr IV/190/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 września 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziębice za I półrocze 2014 roku

Uchwała nr IV/151/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie opinii o uchwale nr L/344/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Ziębic w zakresie wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr 44/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/324/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

Uchwała Nr IV/91/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2013 rok

Uchwała Nr IV/57/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XLV/300/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w uchwale Nr XLV/301/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2014

Uchwała Nr IV/56/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XLV/301/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2014

Uchwała Nr IV/307/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziebice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr IV/306/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr IV/305/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr IV/214/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 września 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziebice za I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr IV/76/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdania rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2012 rok

Uchwała Nr IV/31/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2013

Uchwała Nr IV/30/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale NR XXIX/204/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w uchwale Nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2013

Uchwała Nr IV/337/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ziębice pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Wigańcice" realizowanego w ramach działań PROW w wysokości 3.986.863 zł, uruchamianej w transzach: 2.075.925 zł w 2013 r. i 1.910.938 zł w 2014 r.

Uchwała Nr IV/305/2012 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr IV/304/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr IV/303/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr IV/217/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Uchwała Nr IV/115/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Uchwała Nr IV/65/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 marca 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w uchwale Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2012

Uchwała Nr IV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziebice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr IV/318/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr IV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2012 wraz z uzasadnieniami i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr IV/216/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 września 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Uchwała Nr IV/108/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu w wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Uchwała Nr IV/58/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 marca 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2011.

Uchwała Nr IV/301/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr IV/298/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta i Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr IV/297/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ziębice projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ziębice na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Metryka

sporządzono
2015-01-28 przez
udostępniono
2015-01-28 00:00 przez Śledź Rafał
zmodyfikowano
2024-02-29 20:35 przez Śledź Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1171
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.